Hva som opptar meg akkurat nå!

Artikkel i fagmagasinet "Tenner og "Helse"

 

Pust gjennom nesen så ofte som mulig!

Hvorfor det er sånn kan du lese om i min artikkel som sto på trykk i vårutgaven i Tenner og Helse for 2015:

 

 

Tenner og åndedrett
En som kan mye om åndedrettets påvirkning på tenner, er den svenske "andningspedagogen" Anders Olsson. Han peker konkret på på forbindelser og årsaker til hva et "dårlig" åndedrett har for tannhelsen. I sin bok "Medveten Andning" (2014), presenterer han fakta, teorier, forskningsrresultater m.m. på en forståelige og grundig måte, og det er dette aterialet jeg støtter meg til og referer til i det etterfølgende.

 

Munnpusting
Vi bør puste mest mulig gjennom NESEN - både inn og ut, hevder Olsson. Ved munnpusting 
 Ved munnpusting puster vi kun inn og ut gjennom munnen. Det innebærer at innåndingen henter inn kald og ufiltrert luft direkte ned gjennom halsen, og dette fører raskt til trangere luftveier. Slimproduksjonen i hals og bryst øker, og flimmerhårene i nesen har ikke fått anledning til å filtrere bort fremmedpartikler. Resultatet kan bli forstørrede slimkjertler og ytterligere innsnevring av luftveiene.

En viktig faktor for åndedrettssystemet er NO-gassen(nitrogenoksid). Denproduserer vi mennesker selv i kroppen. Spesielt produseres store menger i bihulene. NO har den egenskapen at den utvider blodkar og blodårer, derfor hindrer den at den glatte muskulaturen i luftrøret trekker seg sammen. Jo trangere luftveiene blir, jo mer anstrengende blir det å puste. Det er altså innånding gjennom nesen som fører NO videre til de nedre luftveiene, så nesepusting er den beste måten å dra nytte av NO på.

NO er en viktig bestanddel i enkelte hjertemedisiner, og en ”artig bivirkning” er at menn lettere får ereksjon, og slik så Viagra dagens lys... Ved nesepusting viser det seg at prestasjonsevnen blir vesentlig bedre og gir økt energi, og derfor oppnås bedre utholdenhet, samt at immunforsvaret styrkes. Olsson har registrert oppsiktsvekkende prestasjonsresultater med idrettsfolk som både trener og konkurrerer med lukket munn. 

OBS! For å lese INNLEDNINGEN og RESTEN AV ARTIKKELEN, gå til Menyen og klikk på
NYTT: Tenner og pust

Hjerte

Sint Rødmer Syk Tilstandsrapporten om Helse- og omsorg i norske kommuner som ble diskutert både i Dagsrevyen og Aktuelt på NRK i forrige uke, understreket ettertrykkelig det dårlige inntrykket jeg fikk av selv å ha vært vitne til særdeles skandaløs behandling av min bror i samme tidsrom. Omsorg utøves heldigvis av noen dykige, snille og hardtarbeidende sykepleiere og ansatte på institusjonene. Beslutningstakerne i stat og kommune synes å ha et helt annet syn; der er prislappen på pasienter fastsatt basert på at pasienten skal koste minst mulig. Derfor virker det som prislappen teller mer enn mennesket. Når f.eks. et kommunalt sykehjem drives av en annen ikke-kommunal enhet, f.eks. «Aleris Omsorg», som driver Lambertseter alders- og sykehjem, kommer profittbehovet inn med full styrke for den som skal stå for driften. Hvis kommunen følger samme regler som staten i anbudskonkurranser, regner jeg med at Aleris Omsorg vant som laveste anbyder i offentlig utlyst anbudskonkurranse. Ønsket og behovet for profitt på bekostning av enkeltmennesket, slår så tydelig gjennom at det ikke bør overses.

 

I forrige uke var også min brors bevilgede opphold på 14 dager på Intermediær avdeling på Abildsø sykehjem over, men avdelingen anbefalte forlengelse grunnet helsetilstanden hans. Bydelen (Bestillingsenheten) sa nei, til tross for at avdelingen hadde ledig kapasitet – kun 3 av 16 sengeplasser var belagt. De ga selvsagt også Bydelen en kvalifisert og medisinsk faglig vurdering av hvorfor de mente min bror fortsatt burde behandles på samme sted. Avdelingen var tvunget til å måtte videresende min bror som stykkgods til neste stopp… På trangt 2-mannsrom på Lambertseter alders- og sykehjem – i drosje som han måtte betale selv… Bestillingsenheten råder over budsjett og pengefordeling, og det virker som det menneskelige aspektet er tapt av syne.

 

Gråter Jeg har senere forstått at Intermediær avdeling skal opphøre; den fikk ikke lang levetid, til tross for den spesialkompetansen den besitter. De samme menneskene jobber der pr dags dato og er fortvilet over situasjonen – de hadde god kapasitet til å behandle broren min i noen få mer tiltrengte dager. Se hva  avdelingen står for (OKs nettside):

 

Hjerte  «Utviklingssenter for sykehjem i Oslo
Avdelingen er en spesialisert korttidsavdeling med godt faglig tilbud om pleie og medisinsk behandling i overgang mellom sykehus og bydel som driftes av Sykehjemsetaten for Nordre Aker, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø i samarbeid med Ullevål sykehus. Åpnet 2009 - 16 plasser.»

 

Liker ikke Hvordan kan det ha seg at Bestillingsenheten overprøver kvalifiserte og medisinske råd; i dette tilfelle fra Intermediær avdeling med spesialkunnskap for å utvikle gode sykehjem i Oslo? Sett utenfra ser det ut til at «prosjektet» (min bror) måtte ofres til laveste anbyder! Omsorgen for enkeltmennesket virker totalt fraværende hos beslutningstakerne. Som 71-åring er jeg allerede en del av «eldrebølgen», og jeg vil ikke at denne historien også skal bli min fremtid!

Ha ha Vill Usikker

Den nye "fotballsjefen" var gjest hos Skavland i forrige uke, og da bet jeg merke til noen raske ord i en kort setning fra Høgmo, nemlig at gutta må "puste gjennom nasen". Det er et halvt år siden jeg skrev om viktigheten av å puste både inn og ut gjennom nesen, og her kommer teksten fra mars måned om igjen, mer gyldig enn noensinne!

 

..."Litt tidligere denne måneden skrev jeg om pustetreneren til den svenske andningsinstruktøren Anders Olsson. Bildet viser omslaget på boken hans om "Medveten Andning", og her forklarer han inngående hvorfor vi bør lukke munnen mest mulig og puste bevisst gjennom nesen. Her er et lite utdrag (på norsk):

 

Hjerte"... TRANGE LUFTVEIER - Et åndedrett som ikke er optimalt, kan gi mangel på kulldioksid (NO), hvilket bl.a. gjør at den glatte muskulaturen i luftrøret trekker seg sammen. Når dette skjer får vi det vanskeligere med å puste, og astmaliknende symptomer kan oppstå.

Kvævemonoxid (NOx = nitrogendioxid), som produseres i store mengder i bihulene og følger med innåndingsluften ned ved nesepusting, er en gass som har stor påvirkning på luftrørets omkrets. Ved innånding gjennom munnen har vi ikke mulighet til å dra nytte av denne gassens effekt som hjelper til med å utvide luftrøret."  

 

Kyss  Ved å puste gjenno munnen, får ikke bihulene det de må ha for å produsere NOx. Alle som har pustebesvær, tung eller lett, kan enkelt gjøre det bedre for seg selv ved å øve på at åndedrettet skjer gjennom nesen. Og til dette finnes altså pustetreneren - som tidligere nevnt. Dessuten mener noen forskere at menn bør være ekstra oppmerksom på pusten og muligheten for bedre ereksjon m.m. Kanskje kan menn eventuelt bytte ut Viagraen med et mer bevisst åndedrett!? Les om dette lenger ned!

 

På mitt dagsseminar i pusteintegrering blir dette forklart, og pustetreneren inngår i prisen.

 

 Kjærlighet Ha noen deilige påskedager - øv deg på å puste kun gjennom nesen også når du anstrenger deg, f.eks. på skituren. Start med noen intervaller på bare få minutter til å begynne med, og øk når det passer deg. Du er sjefen! 

 

OBS! Hjerte En liten "snacks" til slutt - for noen dager siden (19/3) verserte informasjonen nedenfor på FB, Bjørn Johan Øverby (Medisinsk fakultet ved Universitet i Oslo) sier:

 

"NOx: GASSEN SOM FORBEDRER LIVSKVALITET? Kroppen lager sin egen Nitrogen Oxid, en gass som har bemerkelsesverdige egenskaper. Gassen virker bakteriedrepende. Dr. Schaller i USA, en av mange kunnskapsrike infeksjonsleger har oppdaget at NOx kan hindre veksten av Borrelia og av parasitten Babesia. Andre forskere har vist at NOx gassen utvider blodårene og øker blodsirkulasjonen. Hos menn fører gassen til bedre sirkulasjon i underlivet og derved til bedre, kraftigere og lengre ereksjon. NOx lages av dine egne celler, alt du trenger er å stimulere dem til å lage gassen ved å innta mat som inneholder mere av aminosyren L-Arginin. L -Arginin finnes i dag i ulike produkter som en del av en "pakke" av aminosyrer og vitaminer som skal øke effekten av L-Arginin. Så vær smart; lær av naturen." ..."

Natt til fredag (5/10)  var NY-månen helt eksakt i Vektens tegn, og Månen drar nå forbi Solen og gir signal om at nå er det tid for å brette opp armene og gjøre en innvendig opprydding i forholdet til deg selv først og fremst, men også nære venner, kolleger og andre du har et forhold til. Og fordi både Saturn, Uranus og Pluto er sterkt involvert både globalt sett, og for enkelte av oss som har en eller annen planet i nærheten av samme grad som disse potente planetene står på - ja, da har kanskje, eller vi kan forvente - en heftig helg... Vi trenger å være oppmerksom på dominerende personer i omgivelsene; er det noen som er ute med hersketeknikker rundt deg? Skjer det plutselige overraskelser i nærheten av deg? Er det noen rundt deg som "går løs med dødsforakt på..."? Husk å puste dypt og rolig, og innta en observerende holdning til begivenheten(e); da mestrer du situasjonen bedre enn om du lar deg "rive med". I tillegg går "sinna-planeten" Mars inn i et spenningskvadratur til Venus, og Venus hersker over Vektens tegn - det er duket for provokasjoner denne helgen. Igjen, pust rolig og forbli en observatør og ikke en provokatør. Ja, når det er sagt, så er det selvsagt viktig å ta en kikk på oss selv! Kanskje er det jeg - og du - som kunne tenkes å bruke hersketeknikker for å få det som jeg vil? Våg å ta en grundig kikk på egne tanker og holdninger akkurat nå. Ha en strålende og konstruktiv helg!

Hjerte  "Hjertetreff 2014" - www.hjertetreff.com

I noen herlige maidager - midt i fruktblomstringen, blir det arrangert en hel sammenhengende uke med foredrag og aktiviteter for både hjerte og sjel. Arrangementet foregår på vakre Leikanger Fjord Hotell i Sogn og Fjordane. Øremerk disse dagene snarest mulig:

 

 

Hjerte 25-31 mai 2014 Hjerte

 

Temaene på "Hjertetreff 2014" kan sammenlignes med hvordan vi oppfatter begrepet "Alternativ-festival". Jeg har deltatt på en rekke konferanser, kongresser og festivaler der  forskjellige foredrag og aktiviteter er blitt arrangert samtidig. Derfor er jeg glad for at "Hjertetreff 2014" varer i en hel sammenhengende uke UTEN oppstykking i tidsbolker med forskjellige arrangementer til samme tid. Som deltaker får du derfor en enestående anledning til å være med på samtlige foredrag, i motsetning til mine tidligere erfaringer der jeg har måttet velge mellom forskjellige tilbud som var satt opp på samme tidspunkt.

 

Når du sjekker ut nettsiden for mer informasjon om priser etc, ser du at døgnprisen er rimelig – husk at måltidene er inkludert, og det er jo også alle aktiviteter og foredrag! Det er også mulig å delta antall dager etter ditt ønske, altså ikke nødvendighvis hele uken, hvis det er ledig plass. Vær rask med din bestilling, så øker sjansen til at du får det akkurat som du ønsker!

 

"Sammenlikn denne festivaluken med en ukes ferie – med «noggo attåt!», og da blir det enda mer inspirerende og motiverende!"

 

Arrangørene er veldig stolte over alle de dyktige foredragsholderne som har sagt JA til å formidle sine unike kunnskaper!"

 

 

Hjerte Siden jeg selv skal delta som foredragsholder, nøler jeg ikke med å be deg om å ta en kikk på nettsiden til "Hjertetreff 2014" (se link øverst i innlegget). Mine temaer er PUSTEINTEGRERING og LIVSLØP*ASTROLOGI, og du kan få kjøpt begge bøkene mine til redusert pris - "Pust når det gjelder!" og "Måneskinn og fattigmannsol". 

 

Hjerte Vel møtt til en magisk uke på Leikanger i mai!

 

 

 

Nyeste kommentarer

26.10 | 17:55

Hei, kan du ikke skrive litt om Væren. Min mann er vær og jeg er trenger å forstå ham bedre! :) http://åndelighet.no

...
09.08 | 21:23

Det blir nok ikke kurs før i 2018. Klem til deg 😍

...
05.08 | 22:52

Hei hr du kurs nå ?

...
16.01 | 12:34

Mange med ADD eller ADHD er svært intelligente, men ofte meget urolige. Pusten kan være til god hjelp.
Mvh Inger Lise Eide

...
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE