Utdrag fra "Pust når det gjelder!"

Fra boken "Pust når det gjelder!" om pusteintegrering

Revidert utdrag fra boken "Pust når det gjelder!" om pusteintegrering:

”Åndedrettet er det største av alle undere, faktisk det største av alle mirakler. Ikke bare sørger åndedrettet for direkte tilgang til en av de mektigste og mest kraftfulle healingenergier i universet, men er også en mesterlig nøkkel
til forståelse av menneskenes dypeste eksistens.”
(Andy Caponigro, amerikansk musiker og healer - hentet fra "Pustens mirakel")

Globale entusiaster – forkjempere for et bevisst åndedrett

Det er en sammenheng mellom fostertilstand, fødsel, vårt første åndedrag og senere atferd. Dette får nå etter hvert mer og mer oppmerksomhet. Noen tidlige internasjonale pionerer er rebirther Leonard Orr, rebirther Sondra Ray, Dr Stanislav Grof (holotropisk pusting) og Dr. Buteyko ("breath connection"). Buteyko hevder at "overdreven" pust, for eksempel bevisst bruk av pesepusting/hyperventilering, skader mer enn det gavner. En mildere variant er å foretrekke, hvilket er tilfelle i pusteintegrering. To av de senere års tilskudd på åndedrettsfronten er bøkene til hhv. Ph. D Joy Manné, og terapeut og healer Andy Caponigro. Joy Manné er psykolog og buddhist og driver sin praksis i Sveits. I sin siste bok, ”Conscious Breathing”, presenterer hun sin forståelse av hvordan åndedrettet kan transformere livet. Hun beskriver også mange andre metoder og prosesser, slik at boken nærmest er et oppslagsverk på forskjellige måter å anvende åndedrettet på, til gavn for både kropp og sjel.

Andy Caponigro la vekt på at åndedrettet var viktig for å kunne yte maksimalt som konsertgitarist. Da han for 30 år siden oppdaget effekten av åndedrettet, utviklet han noen spesielle teknikker som han senere ble bedt om å undervise i, og slik ble han den ettertraktede healeren og terapeuten som endelig ga ut boken ”The Miracle of the Breath”, nå oversatt til norsk "Pustens mirakel" (forlaget Damm). Jeg ble særlig begeistret for hans holdninger til åndedrettet; han presenterer og understreker i boken at åndedrettet kan brukes som selvhjelpsmetode for å høyne livskvaliteten. Han hevder at The Breath Holds the Key to All Healing”- altså at åndedrettet inneholder nøkkelen til all helbredelse.

Den russiske forskeren, Dr Konstantin Buteyko, har i sine undersøkelser ytterligere kunnet konstatere at for dyp pusting faktisk er årsaken til flere sykdommer. Han hevder at det er en myte at vi må puste så mye dypere for å få det bedre. I sesjon 1 i "Pust når deg gjelder!" kan du lese mer om Dr. K Buteyko og ”The Buteyko Technique”. Boken til engelske Teresa Hale "The Breath Connection" presenterer Buteyko-metoden slik hun praktiserer den på sin klinikk i London.

Norske bidragsytere – norske bøker

Noen norske bidrag har også sett dagens lys. ”Pusteboka” av Berit Østberg, fysioterapeut, og ”Pust” av Sissel Tvedte, helhetsterapeut. Begge bøkene er meget gode bidrag til å belyse kunsten i å benytte åndedrettet som stimuleringsverktøy for både kropp og sjel. Etter at min bok kom ut i 2006, har nok en viktig og god norsk bok om pusten kommet på markedet (2008): "Livets pust" av sykepleier Marianne Magelsen.

En fjerde bok bør nevnes spesielt. Lillemor Johnsens bok ”Det Frigjørende Åndedrett – Integrert respirasjonsteori/terapi” (revidert utgave fra 1995) er interessant lesning fordi hun presenterer sin egen spesielle personlige behandlingsform. Slik jeg forstår henne, lytter og føler hun seg frem til områder i pasientens kropp som mangler oksygen. Områder som kan avgrenses, og som korresponderer med livsområder/alder. Hun avdekker områder som trenger ny livskraft, der ”åndedrettsbølgen”, som hun kaller det, er brutt. Hun betegner altså et fritt og utvungent åndedrett som en pågående åndedrettsbølg. Boken anbefales for spesielt interesserte, den er noe preget av fagterminologi. Lillemor Johnsen omtaler dessuten en behandling som terapeuter må ha autorisasjon for å kunne praktisere. Dette understreker hun kraftig i boken sin. Utrykket "Åndedrettsbølgen" synes jeg var så beskrivende for et fritt og flytende åndedrett at jeg valgte å bruke det som navnet på prosjektet for utdanning av norske åndedrettslærere i 2007.

Hensikten med å lære pusteintegrering som beskrevet i ”Pust når det gjelder” er altså ikke å lære seg en metode for å behandle andre, som for eksempel Lillemor Johnsen gjør, men for å lære en selvhjelpsmetode som gjør at man eventuelt kan undervise seg selv og andre i hvordan man kan hjelpe seg selv med å finne egne løsninger og forklaringer på livets utfordringer. Det som imidlertid er særdeles positivt å konstatere med Johnsens bok, er at det her dokumenteres at åndedrettet faktisk ble tatt i bruk som behandlingsform innenfor psykiatrien for mange år siden.

I ”Pust når det gjelder” prøver jeg å videreføre forståelsen av åndedrettet som selvhjelpsverktøy. Blant annet belyser jeg sammenhengen mellom fødsel og vårt første åndedrag, og hva dette har å si for den personligheten man utvikler med årene. Så vidt jeg vet er ikke dette temaet beskrevet i noen norsk bok og derfor ikke tilgjengelig for folk flest.

Åndedrettet – En kraftkilde for helse og velvære

Samuel T Coleridge sier følgende: ...”menneskets historie i de ni månedene som går forut for fødselen, vil sannsynligvis være langt mer interessante og romme begivenheter av større dybde enn de etterfølgende 70 år”... Sitatet er fra 1840 og viser at interessen for sammenhengen mellom fostertilstand, fødsel og vår voksne tilværelse var til stede allerede den gangen. Det har vært et langt og smertefullt "svangerskap", og selve forløsningen ser ikke ut til å være over ennå!

Mange pusteteknikker har heldigvis sett dagens lys siste 30 år; det finnes noen ivrige ”jordmødre og jordfedre” som forsøker ”å hjelpe åndedrettet til verden”, og noen få av dem er altså nevnt foran.

”Fødselshjelperne” og deres teorier og teknikker har som felles mål å bidra til positiv forandring. Måten man puster på og hensikten med den respektive teknikk kan imidlertid være noe forskjellige. Jeg har valgt å følge den milde og skånsomme varianten som Colin P. Sisson fra New Zealand presenterte gjennom sin organisasjon "Inner Adventure Programmes" (IAP). Pusteintegrering er en metode som benytter åndedrettet til å sette i gang en indre prosess, som igjen fører til bedre livskvalitet, og den øker evnen til å observere livets opplevelser uten fordømmelse. Årvåkenhet - skjerpet oppmerksomhet uten anstrengelse - leder deg til mer tilstedeværelse i nuet. Det blir lettere å fatte konstruktive beslutninger i det rette øyeblikket. Dette kan du oppnå ved å praktisere puste- og observasjonsøvelsene som du lærer om i "Pust når det gjelder!".

Integrering = gjøre hel = helbrede = bli frisk

Integrering, slik vi forstår uttrykket i teorien om pusteintegrering og bruken av åndedrettet, er en prosess som fører til at noe du jevnlig opplever som skremmende, ubehagelig eller smertefullt, forandrer seg til å bli helt OK. Som en naturlig del av din daglige normale oppmerksomhet og tilværelse. Det vonde løsner, og du kan endelig slutte fred med deg selv og fortiden. Du lar ikke lenger fortiden ha taket på deg; et tidligere problem, konflikt eller traume løser seg etter hvert = integreringsprosess.

Et eksempel: Når en incestutsatt ikke lenger blir sint eller fortvilet over å gjenoppleve minner om tidligere misbruk, eller må omgås misbrukeren i nåtid, er incestproblematikken integrert. Det oppleves nøytralt, og vedkommende blir i stand til å ha medfølelse med både seg selv og overgriperen. Faktisk kan en incestutsatt nesten føle seg ”priviligert” over å måttet ha slike tøffe livserfaringer. Når overgrepstemaet er integrert, kan vedkommende konstatere at hun/han nå er en vinner (surviver). Rollen som offer er endelig avsluttet.

Oksygen – en viktig del av livskraften

I enkelte idrettsgrener er det noen få utøvere som benytter blod-doping til å yte maksimalt ved å skifte ut eksisterende blod med blod som er tilført ekstra oksygen. Dette er naturligvis forbudt. Det livgivende oksygenet benyttes imidlertid på lovlig vis i flere typer behandlinger i Norge i dag, for eksempel ved visse type kreftbehandlinger. Det sprøytes oksygen inn i kreftområdet for at pasienten bedre skal tåle strålingen (Kreftforeningens ”Sammen mot Kreft” nr 1/97). Behandling med elektrosjokk inneholder en kraftig dose med oksygen, og oksygen brukes også i trykkammerbehandling. Oksygen er altså det man tyr til når en person trenger ekstra hjelp for å opprettholde åndedrettssystemet. På de fleste sengepostene på norske sykehus finnes uttak for oksygen til bruk i forbindelse med blant annet operasjoner og i nødsituasjoner. I USA har det i noen tid eksistert barer hvor du kan få deg en ekstra dose oksygen. Høsten 2005 ble den første norske oksygenbaren etablert på Grunerløkka i Oslo, ”Pust oksygenbar”. I Sverige er faktisk oksygenbeholdere mulig å skaffe seg for personlig bruk.

Det er tankevekkende at oksygenet og livskraften er tilgjengelig hele døgnet for de fleste av oss. Derfor er bevisstgjøring av åndedrettet et viktig element i pusteintegrering. Å forsyne cellene med ekstra oksygen og livskraft uten doping på naturens måte, er som å lade batteriene og tenne livsgnisten på nytt.

Den "egentlige" livskraften

Oksygen er livsviktig, men tenk litt over selve uttrykket ”livskraft” og hvilken betydning du legger i det. Mange mener at livskraften er det samme som å puste inn oksygenet, men dette stemmer ikke helt. Livskraften er dette ”noe” som pustes inn i tillegg til luften og oksygenet. For undertegnede er dette den kraften som opprettholder livet, og ikke bare ditt og mitt liv, men hele universet. Det er den samme kraften som bidrar til at planetene går i sine faste baner, og som sammen med tyngdekraften sørger for at solsystemet holder seg på plass. Åndedrettet og livskraften tilhører etter min mening et slikt helhetlig system. Sagt med astrologisk vri: kraften som sørger for at vårt indre univers, vårt eget ”solsystem og planeter”, som hjerte, nyrer, lunger, lever etc., også holder seg på plass og ikke ”ramler ut” av kroppen.

Åndedrettet aktiverer hukommelsen i cellene

Måten man bruker åndedrettet på i pusteintegrering fører til at hukommelsen aktiveres. Våre tidligste opplevelser – som vi oppfattet som negative, og som vi derfor fortrenger – lagres ikke bare i hjernen, men også i kroppens øvrige celler (cellehukommelse). De kan oppleves senere i livet i form av spenninger, blokkeringer og ubalanse. Disse kan forløses og integreres på en vennlig og skånsom måte ved hjelp av pusten. Via et bevisst åndedrett øker tempoet på utviklings- og tilfriskningsprosessen.

Pusteintegrering er en personlig prosess, fremgangsmåtenmå imidlertid først læres, og så holdes ved like. Pusteintegrering er mer en livsstil enn et enkeltstående "kursfenomen". Åndedrettslæreren er ingen behandler; det er klienten som etter hvert kommer til å erfare at hun/han blir i stand til å mestre livet bedre og bedre uten eksperthjelp utenfra. Den terapeutiske effekten som denne prosessen gir, gjør at du blir din egen life-coach etter hvert. Stress avtar og mestring øker - som nevnt tidligere.

Ingen provoserende teknikker benyttes

Bevisst bruk av hyperventilering benyttes ikke (langvarig og bevisst pesepusting). En avslappet kropp slipper lettere taket i spenninger og blokkeringer, enn en anspent og "provosert" kropp. Jeg benytter ikke tromming eller kraftig musikk for å manipulere klienten til å oppnå forløsning. (Dette benyttes ofte i andre teknikker; min erfaring er imidlertid at forløsninger skjer på en mer "ekte"måte når klienten selv bestemmer over sin egen prosess og lar sitt ubevisste få komme til overflaten uten å "pushe" på.

Livets manuskript er fødselen - ditt første åndedrag

At fødselen ligger til grunn for hvordan vi puster, er det mange som ikke er klar over. Fødselen er en av hovedårsakene til at vårt daglige åndedrett som regel er både anstrengt og overfladisk. Fødselen prentes inn i hukommelsen (cellene) og bidrar til hvordan vi utvikler atferd og holdninger. Fødselen er dermed den viktigste årsaken til at pusten har så stor betydning for helsen.

Det første åndedraget er særdeles viktig: Vårt første åndedrag oppfattes så smertefullt og utfordrende at vi senere kan få en tendens til å assosiere livet (det å puste) med smerte eller fare, mener mange forskere og åndedrettsarbeidere som jeg refererer til i "Pust når det gjelder!"

Som nyfødt individ foretar vi vårt aller første selvstendige og
FRIE VALG:
skal jeg puste, eller skal jeg ikke puste ...


For eksempel kan problemer med surstofftilførselen under fødselsprosessen føre til senere åndedrettsbesvær (allergi- og astmalignende tilstander). Andre komplikasjoner ved fødselen kan bidra til å skape annen ubalanse etter hvert som årene går.

Ikke bare er selve fødselsprosessen viktig i forhold til hvordan den oppfattes av barnet selv, men også atmosfæren og alt i omgivelsene som skjer rundt mor og barn. Disse er medvirkende faktorer for dannelse av personligheten. Er jordmoren, legen, sykepleieren eller andre som er involvert i forløsningen hyggelige og imøtekommende? Er far til stede, fjernes den nyfødte fra mor, er omgivelsene støyende eller harmoniske?

Det kommer an på hvordan
den nyfødte selv oppfatter fødselen,
ikke hva lege, jordmor, foreldre eller andre mener kan ha skjedd.


Selv ble jeg forvekslet på fødselsklinikken. I forordet, og i kapittelet om fødsler, har jeg skrevet nærmere om dette, og forklarer mer detaljert hvilke senvirkninger fødselen kan skape, (se mer under fanen "Fødsler og atferd" her på nettsiden). Derfor er det viktig å merke seg at når et foster, en nyfødt eller et mindreårig barn opplever noe som kan virke "uviktig" eller bagatellmessig for andre, vil likevel barnet registrere hendelsen med sin subjektive oppfatningsevne. Opplevelsen kan derfor bli ”forstørret” eller misforstått og skape traumer senere i livet. Dette avgjøres av den mengde frykt og redsel som lagres i hukommelsen da opplevelsen faktisk skjedde, altså hvordan opplevelsen subjektivt ble oppfattet.

Mange hevder at ”kjærlighet er fravær av frykt”. Det blir derfor helt essensielt å oppdage frykten og frigi den. Dette gjør vi når vi bruker åndedrettet på den bevisste måten man lærer i pusteintegrering.Fortrengning av følelser fører til ubalanse, spenninger og eventuelle sykdommer. Våre såkalte negative følelser rommer en underliggende frykt som vi kan få bedre tak i når vi bruker pusten bevisst. Følelser vil bare ha tillatelse til å bli følt - så føl følelsene dine.

Å tillate deg selv å føle,
uansett hva du føler,
er derfor det aller viktigste
i pusteintegrering!

Når det gjelder min personlige opplevelse av å bli forvekslet, stilte jeg ofte spørsmålet om hvorfor ikke gleden over å komme tilbake til min egen mor ble utslagsgivende? Jo, jeg mener at den glade energien spredte seg som trøst og håp i hele kroppen og sørget for at livet gikk videre. Men frykten, som er "tyngre" enn kjærlighet, setter seg fast og konsentreres på spesifikke steder eller i organer som har med det følelsesmessige innholdet i opplevelsen å gjøre. Energi som er ladet med frykt vibrerer på lavere frekvensområder enn kjærlighet. Slik oppstår spenninger og ubalanse, blokkeringer og sykdommer.

OBS! Selvsagt finnes det fødsler som oppleves smidig, smertefri og uten komplikasjoner! De positive opplevelsene blir også lagret i cellehukommelsen, og de skaper ingen traumer senere i livet. Tvert i mot: de bidrar til at dette individet antagelig får samme inntrykk av sine livsopplevelser senere, nemlig at livet oppfattes som smidig, smertefritt og uten alvorlige konflikter.

Mange hevder at ”kjærlighet er fravær av frykt”. Det blir derfor helt essensielt å oppdage frykten og frigi den. Dette gjør vi når vi bruker åndedrettet på den bevisste måten man lærer i pusteintegrering.Fortrengning av følelser fører til ubalanse, spenninger og eventuelle sykdommer.

Veien til frihet og selvstendighet

Et bevisst åndedrett kan altså føre til at vi oppnår direkte kontakt med cellenivået; med de ”skjulte” fysiske og psykiske følelsene. Prosessen i pusteintegrering er for mange en raskere metode enn tradisjonell behandling hos psykiater eller psykolog. En tidligere pusteentusiast og incestutsatt har fortalt at overgreps- og incestutsatte kan puste seg raskere ut av offerrollen og bli selvhjulpne og ansvarsfulle i løpet av kortere tid enn ved bruk av medikamenter, psykoterapi eller annen samtaleterapi. Livsglede og skaperglede gjenvinnes; frihet og evnen til selvmestring øker betraktelig – helt uten medisinering av noe slag. Resultat: vedkommende integrerer og kan gi slipp på fortiden.

For hvem – hvor ofte

Alle trenger å lære seg et grundigere og mer bevisst åndedrett fordi det forebygger og styrker. Gjennom daglige observasjonsøvelser, sammen med daglige og ukentlige pusteøvelser, blir du etter hvert godt kjent med deg selv og ditt indre. Kunsten å kunne observere sin egen og andres livsutfoldelse er en av de viktige hovedingrediensene i pusteintegrering. Når vi ikke klarer å være nøytrale observatører, skyldes dette egenskaper vi ubevisst har gjort oss avhengige av.
For eksempel at vi sammenligner (bedre enn/dårligere enn), og at vi ofte fordømmer. Slike avhengighetsmønstre kan oppdages, og ved hjelp av pusteøvelser og observasjonsøvelser blir det enklere å finne ut hvordan. Den daglige pusteøvelsen indikerer at den bør gjøres hver dag, og helst 3 ganger daglig. Den ukentlige øvelsen utføres ukentlig. Begge øvelsene bør bli en del av din selvvalgte nye konstruktive livsstil, og ikke bare et mentalt, mekanisk og gjentagende "mantra".

Grunnopplæringen

Grunnopplæringen på 10 individuelle pustesesjoner anbefales i første omgang. De fleste trenger 10 sesjoner, selve pusteteknikken må innøves for at den skal huskes i ettertid; hele livet ut. For å oppdage våre saboteringsmekanismer trenger vi dessuten hjelp og oppmuntring fra åndedrettslæreren. Hvis du må klare deg på egen hånd uten instruksjon fra en åndedrettslærer, finnes hele grunnopplæringen grundig forklart i boken "Pust når det gjelder!"

Man må ikke forplikte seg til å gjennomføre hele grunnopplæringsprogrammet på 10 sesjoner, det er fullt mulig å bestille en enkelt sesjon. En førstegangskonsultasjon (inkl. boken), kan være nok til å finne ut om pusteintegrering er noe for deg.

En individuell pustesesjon hos en åndedrettslærer varer ca 1½ til 2 timer og innledes med en kort samtale hvor vi berører hva du eventuelt vet fra perioden da mor gikk svanger med deg og hva du vet om din egen fødsel, barndom og oppvekst, og hvordan du opplever livet akkurat nå. Du presenteres kort for litt av teorien i pusteintegrering, og deretter puster du ca. 20–30 minutter på en madrass eller benk/seng med åndedrettslæreren ved siden av deg. Pustesesjonen avsluttes med en kort samtale om hvordan pustesesjonen har vært, og hva den har gitt av innsikt. Du får videre vite at hver sesjon omfatter hjemmeoppgaver; den viktigste er pusteøvelsene, men at pensum og skriftlige oppgaver også bør gjøres for å få fullt utbytte av opplæringsprogrammet. Varigheten på hvor lenge du puster i hver sesjon øker gradvis; 10 minutter er vanlig i den første sesjonen. Hver individuelle sesjon har et tema som forklares; åndedrettets betydning og innsikt i eget åndedrettsmønster, de fem essensielle komponentene, selvobservering, tanker og avhengighetsmønstre, frykt og kjærlighet og disse følelsenes reaksjoner, pusteøvelser til daglig bruk, dine ukentlige private pustesesjoner med deg selv hjemme, og hvordan klare seg på egen hånd etter at grunnopplæringen er gjennomført. Alt dette blir gjennomgått etter hvert i de ti sesjonene i grunnopplæringen, og selvsagt også i boken ”Pust når det gjelder!”

Selv om pusteintegrering er det enkleste i verden, krever det mot, kjærlighet og disiplin hver eneste dag! Det tar kun ca. fem minutter å gjennomføre den daglige pusteøvelsen inklusiv observeringsdelen. Gjentar du denne tre ganger daglig vil bevisstheten din øke, og livet ditt forandrer seg til det bedre, nesten av seg selv! Hvis du i tillegg hjelper ditt indre med å falle til ro ved for eksempel meditasjon eller kontemplasjon, eller synker avslappet ned i en stol noen minutter, utvides bevisstheten ytterligere. Slik gis intuisjonen flere muligheter til å bli hørt og lagt merke til. Som Oprah Winfrey ofte sier i sine programmer: ”When you know better, you’ll do better”.

Klient

Den personen som gis undervisning i pusteintegrering av en profesjonell åndedrettslærer betegnes som klient. Klienten har aldri status som pasient. Grunnopplæringen i pusteintegrering er en selvhjelpsmetode og ingen behandlingsmetode.

Oppfølging viktig

Hvis du har anledning til oppfølging hos åndedrettslæreren din, er dette sterkt å anbefale. Etter grunnopplæringen er det lurt å sørge for oppfølgingssesjoner helst annenhver måned inntil ditt personlige pusteprogram går jevnt og trutt etter planen; at bruken av åndedrettet integreres i hverdagen din. Du som eventuelt må klare deg på egen hånd via boken, anbefales å finne en mulighet til å puste hos en profesjonell åndedrettslærer for å få en sjekk på hvordan du puster og få hjelp til å justere eventuelle ”feilskjær” du har i forbindelse med bruken av åndedrettet.

Kronisk (uhelbredelig) syk – motivasjonen til å bli frisk må skje innenfra

Kronisk sykdom, eller uhelbredelige sykdommer, kan assosieres med det engelske uttrykket "incurable disease". Direkte oversatt: "uhelbredelig sykdom". Dette uttrykket inneholder ikke mye håp eller positiv tenkning. Jeg foretrekker følgende konstruktive definisjon: uhelbredelig sykdom kan la seg kurere, men da kun fra innsiden.Incurable = curable, but only from within! Enhver ubalanse eller sykdom er kroppens eget forsøk på å gjøre seg selv frisk. Hvis du er rammet av sykdom, "uhelbredelig" eller ikke, la den bli en motivasjon til å ta i bruk dine egne krefter. Den amerikanske legen Dr. Andrew Weil bekrefter dette gjentatte ganger i sin bok "Spontan helbredelse" og bruker følgende uttrykk som undertittel på boken sin:

Ӂndedrettet er en viktig del av
kroppens iboende og
ubegrensede
evne
til å helbrede seg selv!"

 

Hos personer med fibromyalgi har man målt oksygeninnholdet i musklene. Målingene viser store underskudd; oksygenmangelen er nesten ekstrem. Det sier seg selv at da er det fornuftig å skaffe til veie det som kroppen mangler ved å bevisstgjøre måten man puster på! Min personlige teori er at alle muskelplager i det minste kan lindres ved hjelp av åndedrettet. Etter å ha praktisert bruken av åndedrettet på meg selv siden 1989, samt undervist flere hundre syke og friske klienter og kursdeltakere til å puste mer bevisst, kan jeg trygt si at pusteintegrering er en lysende juvel blant de metoder som finnes for å hjelpe mennesker til å øke livskvaliteten. Fysisk som psykisk. Den vanligste definisjonen på helse er fravær av sykdom. For å fjerne sykdom må vi oppdage hva som forårsaker den. Pusteintegrering er potensialet som åpner for innsikt i hvordan vi skaper sykdom.

ADD/ADHD og åndedrettet

Dr. Frank Lawlis, som muligens er USA’s fremste ekspert på ADD og ADHD- problemer, sier at åndedrettet er spesielt viktig for personer med disse diagnosene. (ADD = Attention Deficit Disorder, ADHD = Attention Deficit & Hyperactive Disorder). Han hevder at åndedrettet stimulerer hjernen og hjelper pasientene til å ”vekke” den delen av hjernen som ”sover”. I "Pust når det gjelder!" - kapittelet om sinne og raseri ”Sesjon 7”, har jeg tatt med mer om Lawlis teorier, og hva diagnosene ADD og ADHD står for. Under fanen "ADD/ADHD og pust" har jeg tatt inn et revidert utdrag fra boken.

Utsagn fra en norsk lege og en psykolog

I januar 2002 sa en anerkjent lege til meg:

”Åndedrettet er en av de mest grunnleggende og undervurderte helsefaktorer. Jeg har sett pasienter med psykiske og fysiske plager finne lindring og økt velvære ved enkle pusteøvelser. Alle pasienter som ønsker det, burde etter min oppfatning ha tilgang til opplæring i bruk av åndedrettet som støtte til avspenning, vitalisering og mestring av symptomer. Bevisstgjøring av åndedrettet kan også være en verdifull hjelp til selvinnsikt og menneskelig modning”.

Like før, i november 2001, uttalte Rune Amundsen, daværende klinisk dybdepsykolog: ”For de gamle grekere var psyke synonymt med livets pust! Hver gang vi puster inn og ut, dør og fødes vi igjen, og desto åpnere og friere din pust er, desto gladere og friskere blir du i kropp & sjel.Pusteintegrering er nøkkelen til en moderne og vital psykologi tuftet på det beste i vår sivilisasjons røtter. Så enkelt, så naturlig, så godt, så selvfølgelig.”

Tidsklemma og stressforløsning - avspenning - slappe av

Når vi stresser havner vi fort i den velkjente tidsklemma; hjernen får dessuten for lite oksygen. Stress kan være et symptom på at du eller andre stiller for store krav til deg. Tidsklemma er imidlertid ikke det eneste som stresser kroppen. Opplevelser som når en som står deg nær dør, eller at du mister jobben, får en livstruende diagnose eller andre ubehagelige nyheter, er også sjokk som stresser kroppen. Slike stressituasjoner kan i sin tur skape emosjonelle konflikter, som igjen kan skape ubalanse og sykdom.

Når konflikten løses, opprettes balansen igjen, og pågående plage eller sykdom kan da simpelthen forsvinne. Jeg påstår at bevisst bruk av åndedrettet er det mest effektive stressmestringsverktøy som finnes!

Uten at du klarer å slappe av helt av, klarer du imidlertid ikke å nå frem til det endelige målet, som jo er integrering. Åndedrettet fører deg frem til integrering, men det er din evne til å slappe av som avgjør om integrering i det hele tatt kan finne sted. Avslapning og pust nevnes også i boken til den anerkjente hypnotisøren Ronald Shone, ”Selvhypnose”:

”Én side ved åndedrettet fortjener en egen kommentar. Når du slapper godt av og pusten går langsomt og jevnt, kan du til tider merke en slags ”utstøting” av luft, som om du bar på en ”luftlomme”. Enkelte fysiologer mener at kroppen lagrer uforløste spenninger i musklene. Tenk bare på mennesker som ”samler opp dagens sinnsbevegelse” og ender opp med mavekrampe eller mavesår. Forknytte og engstelige personer får et anspent ansiktsuttrykk og en anspent kroppsholdning fordi musklene deres ikke klarer å slappe av. Det er ikke urimelig å tro at denne typen spenning ”hoper seg opp” hvis den ikke får utløp på en eller annen måte. Under hypnosen, når kroppen virkelig slapper av, slippes disse spenningene fri. Når denne spenningen, som sitter dypt i musklene frigjøres, ledsages dette sannsynligvis av fysiologiske forandringer, som f.eks. luftutstøtinger. Dette er en av grunnene til at avslapningen virker så velgjørende.”

Skaff deg en ”ny” fortid!

Etter hvert som du integrerer fortiden, innebærer dette at du antagelig blir i stand til å betrakte tidligere opplevelser fra en helt annen synsvinkel enn du gjorde før. Du har ikke endret de faktiske forholdene fra fortiden, men du har endret din oppfatning av dine tidligste opplevelser.

Den dagen du ser denne sammenhengen, begynner din ”nyskapte” fortid. Dagen etter har du jo lagt en ny dag til din fortid, og fordi denne dagen inneholder din nye oppfatning av fortiden, blir din nye oppfatning innlemmet og lagret i hukommelsen og erfaringsbanken din. For hver dag som går har du derfor muligheten til å få en bedre og bedre fortid, som i sin tur hjelper deg til å skape en fremtid fylt med mer fred, kjærlighet og harmoni enn du trodde var mulig. Først når du og jeg forandrer vår innstilling til vår personlige fortid, kan det bli mer fredelig på jorden. Verken du eller jeg har rett til å kreve at andre forandrer seg, men hvis du våger å endre på noe i ditt eget liv, vil du fort merke at omgivelsene er nødt til å forholde seg til ditt nye jeg, og da har du jo faktisk medvirket til å forandre verden!

Klikk på linken over for å finne neste kurs
Med snorkel og neseklype!
Fra bassengpusting tidlig på 90-tallet (i privat basseng. Foto: I L Eide)
Med snorkel og neseklype!
Fra bassengpusting på Sundvollen hotell våren 2006 (Foto: I L Eide)
Med snorkel og neseklype!
Fra bassengpusting på Radiumhospitalet 2008 (Foto: I L Eide)

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Unni Hellgren | Svar 06.07.2013 19.56

Interessant og livgivende! Har tro på og erfaring med "skaff deg en "ny"fortid".
Takk, Inger Lise!

Inger Lise Eide 06.07.2013 20.08

Og takk til deg for at du deler fra min "skattkiste!" Hilsen Inger Lise

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.10 | 17:55

Hei, kan du ikke skrive litt om Væren. Min mann er vær og jeg er trenger å forstå ham bedre! :) http://åndelighet.no

...
09.08 | 21:23

Det blir nok ikke kurs før i 2018. Klem til deg 😍

...
05.08 | 22:52

Hei hr du kurs nå ?

...
16.01 | 12:34

Mange med ADD eller ADHD er svært intelligente, men ofte meget urolige. Pusten kan være til god hjelp.
Mvh Inger Lise Eide

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE