Innklaget for kvakksalveri av Kripos

Hvordan Livsløp*Astrologi og Pusteintegrering kan anvendes i krisesituasjoner

God illustrasjon på følelsene mine da jeg ble innklaget til helsemyndighetene for kvakksalveri av KRIPOS

"Med KRIPOS på nakken -
kurset som gikk til h..."

 

I 2002 ble jeg bedt om å holde stressmestringskurs på Halvorsbøle hotell i nærheten av Jevnaker på Hadeland i Oppland. Den dramatiske historien med KRIPOS, hotellet og presseoppslagene måtte jeg bearbeide i ettertid; jeg opplevde meg selv som deltaker i en hekseprosess, og jeg definerte nok meg selv som medieoffer den gangen. Jeg ble innklaget til helsemyndighetene for kvakksalveri av KRIPOS. I 2006, da jeg ga ut boken "Pust når det gjelder!", tok jeg med hele historien  for å vise sannheten om hvordan det hele faktisk forløp, og for samtidig å vise hvordan man kan bruke LIVSLØP*ASTROLOGI og PUSTEINTEGRERING i krisesituasjoner.

 

Da jeg så ble stoppet på gaten forleden - i slutten av oktober 2013 - av en dame som spurte om det var jeg som ble omtalt så ondskapsfullt av Finansavisen for noen år tilbake, oppfattet jeg henvendelsen som en indirekte "beskjed" om også å fortelle historien her på nettsiden. Dessuten er "medieoffersyndromet" et tema i pressen i disse dager, jf presseomtale av bl.a. boken "Moren" og journalisten  Marit Christensen, som skriver om moren til terroristen fra 22 juli 2011. Jeg synes derfor det kan være betimelig å presentere min egen situasjon som "medieoffer" i utdraget "Med Kripos på nakken...". Den er et tilleggskapittel i boken min, og nedenfor gjengis historien slik jeg beskriver den der: 

Med Kripos på nakken …

Første og annen del ble skrevet hhv. våren 2002 og 2003; anonymisert og noe omarbeidet i 2006. 

Første del

I februar/mars 2002 hadde Finansavisen, Aftenposten og Dagbladet oppslag om undertegnede med følgende overskrifter:

  • ”Næringslivsfjolls til fjells”, Finansavisen v/Hilde Oreid,
  • ”Tjener fett på stress”, Aftenposten v/Anne Lise Alfsen 
  • ”Føler seg lurt av pustekurs”, Aftenposten v/Kåre M Hansen, samt
  • ”Pusteproblemer”, Magasinet/Dagbladet v/Alexandra Beverfjord.

 

Undertegnede ønsker å dele med leserne hvordan man kan risikere å bli behandlet av media, og hvordan en slik sterk og hjerteskjærende prosess kan oppleves og bearbeides. Det lignet mer på middelalderens hekseprosesser og gapestokkmetoder enn på presentasjon av faktaopplysninger fra et stressmestringskurs i vår tid. Nedenfor følger beretningen slik den opprinnelig ble fortalt i mitt nyhetsbrev ”Kort & Godt” nr 1/2003:

Inger Lise Eides egen beretning fra ”Helsedager på Halvorsbøle”.

Det var både smigrende og inspirerende å bli invitert til å holde kurs for næringslivet! Quality hotel Halvorsbøle tok initiativet til å gå nye veier for å bidra på sin måte til å få ned sykefraværet i norsk næringsliv: ”Bli sjef over stresset”.

Samarbeidet startet høsten 2001 med befaring av hotellets kursfasciliteter, samt at kursarrangøren, hotellets salgssjef, ble satt grundig inn i teorien i pusteintegrering ved bl.a. personlig å gjennomføre en pustesesjon fra grunnopplæringsprogrammet. Kvalitetssikringen skjedde ytterligere gjennom våre mange hyggelige telefonsamtaler om teorier og praksis for øvrig fra virksomheten jeg driver som åndedrettslærer på Senter for pusteintegrering (SFP). Vi hadde også  møter, både på hotellet og på SFP. Videre fikk salgssjefen flere konsultasjoner med min kollega, naturterapeut, åndedrettslærer og latterinstruktør Frigg Godager. Frigg var engasjert sammen med meg til å holde minilatterkurs og også fortelle om årsaker til kroppsplager, samt presentere en enkel kinesiologisk testmetode til å avdekke eventuelle kroppslige ubalanser.

Hotellet var altså min oppdragsgiver. Kurset skulle gå helt og holdent i hotellets regi; med ansvar for all markedsføring og rekruttering. Salgssjefen ga ofte uttrykk for begeistring og tro på suksess, derfor inviterte hotellet en rekke journalister. Finansavisen, Dagbladet og Aftenposten var representert. Kort tid før planlagt kursstart var hotellet imidlertid klar over at de hadde færre kursdeltakere enn forventet; de valgte likevel å sette i gang, mot at honoraret mitt ble redusert. Antall deltakere endte opp i litt i overkant av et dusin.

Da kurset kom i gang, ble det raskt merkbart at de fleste av deltakerne ikke var motivert. Underveis ble det klart at mange heller ikke hadde lest kursmateriellet som var utlevert på forhånd; heller ikke var de villige til å lese mitt medbragte materiale som inneholdt dokumentasjon på sammenhengen mellom fødsel og senvirkninger. At pusten har noen sammenheng med fødselen å gjøre og kan prege en person senere i livet var tull og tøv; ren nonsens, mente mange. I ettertid har jeg kommet til at mange av deltakerne ikke visste hva slags type kurs de var invitert til, siden de bl.a. ikke hadde lest kursinnholdet. Antagelig var noen ”beordret på kurs” i motsetning til å ha meldt seg på av personlig interesse og slik kunne vært bedre motivert. En arbeidsgiver bør aldri sende medarbeidere på kurs mot sin vilje! En av deltakerne var imidlertid meget motivert, hun hadde lest alt på forhånd og ga uttrykk for at dette kurset var nettopp noe hun hadde behov for akkurat da. Hun var også den direkte årsaken til at kurset ble gjennomført. Da deltakerne fra Kriminalpolitisentralen snudde på hælenog dro hjem i sinne, var det en selvfølge at vi drøftet om kurset skulle gjennomføres eller ikke.

Hotellet valgte å gjennomføre kurset av hensyn til den ene positive deltakeren som ”ønsket valuta for pengene”.  Med sterke negative undertoner gikk kurset sin videre gang, men ble dog gjennomført. Hotellet fortalte ingen ting om at de i mellomtiden hadde gitt beskjed til deltakerne om at de ikke behøvde å betale noe for kurs og opphold. Hadde jeg visst dette, ville vi sannsynligvis pakket kofferten og dratt vi også. At påstanden var sann, kunne jeg konstatere ved å lese avisoppslagene som fulgte. Heller ikke ved avreise ble denne informasjonen gitt til meg.

Finansavisens oppslag var et sjokk, og er en skam for norsk journalistikk etter min oppfatning. Uenighet om teorier er selvsagt helt OK, men at så ondskapsfulle og ukorrekte utsagn om personer kan settes på trykk, ble jeg svært overrasket over. Jeg ble meget skuffet, såret og lei meg.Det har som vært nødvendig med en lang integreringsperiode for å kunne tenke nøytralt om ”Kurset som gikk til h….” Avisoppslagene kom på rekke og rad; det toppet seg med Aftenposten, som ringte og ba meg kommentere at jeg var innklaget av KRIPOS til helsemyndighetene med krav om etterforskning av min virksomhet. Dernest hadde faktisk Aftenposten dette på trykk dagen etter med bilde av meg. Dette til tross for at jeg intet visste. Jeg hadde ingen aning om hva KRIPOS hadde foretatt seg (ingen formell beskjed, kopier eller gjenparter verken fra KRIPOS eller Helsedirektoratet). TV/radio-kanaler ringte og ville vite mer… Samtidig mottas krav fra hotellet om at de ikke akter å utbetale avtalt honorar, men tvert imot at jeg må dekke hva de hevder er tapt omsetning, ca. kr 22 000,-, som de mente var min ”andel”. 

Professor dr. Per Fugelli hevder at stress ikke lar seg fjerne dersom man ikke går til årsaken. Det samme som jeg formidlet på kurset på Halvorsbøle!

Tiden var inne til å ta en nøyere titt på hva lovens bokstav hadde å si om de foreliggende omstendigheter. Advokatfullmektig Johannes Straume hos Oslo-Advokatenepåtok seg saken; han fikk raskt overført kopi av KRIPOS’s skriv til helsemyndighetene (etter et år er jeg fortsatt ikke informert av Kripos om deres påstander). Tilsvaret fra Straume på Halvorsbøles omtale og pengekrav, resulterte i at hotellets første uttalelser om at kurset ikke var i tråd med opplegget, ble trukket tilbake (utallige mailer til og fra hotellet bekrefter samarbeidet og opplegget), og at jeg ble inrømmet ”faktiske utgifter” for bilgodtgjørelse og trykningsutgifter. Beløpet på kr 5 476,- ble forholdsmessig delt mellom Frigg Godager og meg, et beløp som var temmelig langt unna de tallene som ble lansert av oppdragsgiver da vi startet planleggingen. Jeg valgte å ikke forfølge saken videre.Jeg følte meg sikker på at universets lov om årsak og virkning, ”karmaloven” , ville ordne opp i det videre forløpet.

 

Når det virkelig gjelder, da tar man i bruk åndedrettet! Det var absolutt tid for at følelser måtte ut, ikke bare sinne, skuffelse og frustrasjon; for under alt dette dukket det også opp en dyp skamfølelse og sorg. Imidlertid, ved å benytte åndedrettet, samt å ”slå i hjel stolen min i sinne” med min kollega trygt i nærheten, gikk de første alvorlige sjokkbølgene over i løpet av en snau måneds tid. Deretter var jeg rede til å integrere det hele, først da var jeg klar til å ta en nærmere og bevisst titt på hva som egentlig hadde skjedd på et dypere plan. Hva som egentlig skjedde, er en lang og helt annen historie enn alt sammen ser ut til å være. Men da må man forstå teorien i pusteintegrering og benytte en åndelig tilnærming for å kunne tolke ”Kurset som gikk til h…”,  på et høyere nivå, altså se historien i et helt annet perspektiv. I denne ånd, kan ”Kurset som gikk til h…” bare tolkes som ”Kurset som gikk til himmels”!

Jeg retter en dyp takk til advokat Straume som bidro til at situasjonen ble mindre nedverdigende enn det kunne blitt uten hans juridiske hjelp. Jeg takker også for all praktisk og psykologisk hjelp og støtte fra mange andre involverte. Jeg ble rådet til å fjerne nettsiden min for å verne navngitte personer nevnt i nyhetsbrevet Kort & Godt og ellers på nettsiden, fra å assosieres med undertegnede. Dette var et godt råd som har gitt meg nødvendig tid og ro; jeg trengte tid og rom til å bearbeide alt sammen. Takk også til alle som ikke kjenner meg så godt, men som likevel sendte hyggelige og oppmuntrende mailer. Jeg fikk til og med telefoner fra helt fremmede personer som ga uttrykk for bestyrtelse over at hekseprosesser ser ut til fortsatt å være i bruk i norsk presse.

Det er synd at én journalist kan ødelegge for så mange. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at artikkelen som Aftenposten hadde om ”stressmetoder” med omtale og bilder fra Halvorsbøle var positiv og helt korrekt. (OBS! ikke samme journalist som berettet om Kripos). Journalist Marianne Alfsen ringte meg for å forsikre seg om hva budskapet i pusteintegrering er; min vurdering er at hun beskrev metoden ut fra et ønske om å formidle faktiske opplysninger. Jeg oppfattet henne som en journalist med høy integritet. Hun hadde i samme artikkel en kommentar fra professor dr. Per Fugelli om at stress ikke lar seg fjerne dersom man ikke går til årsaken. Det er nettopp årsaker vi fokuserer på i pusteintegrering. Godt skjult under stress- og tidsklemma ligger årsakene, og disse er som regel helt ubevisste.

 

Kurset som gikk til himmels!

Annen del

Kurset som gikk til h …

For å lykkes i fremtiden er det nødvendig å rydde opp i fortiden – min forståelse og innsikt etter 14 måneders integrering. Ja, så ble det slik at marerittet kunne forståes på et høyere plan og derfor bli til personlig vekst og nytte! Jeg kan trygt si at jeg har fått en dyp innsikt, og det er på ingen måte særlig flatterende å oppdage bortgjemte sider hos en selv! Da er det godt å ha noe å hente tro og krefter fra, kurset gikk endelig til himmels!

Da jeg sto midt oppi det i februar i fjor, var det ikke helt enkelt å håndtere, men den daglige utfordringen gikk likevel utmerket ved at jeg hele tiden husket at jeg hadde mitt eget hjelpemiddel – pusten. Derfor går det an å ha det fælt, men samtidig også helt utmerket! Som tidligere fortalt fikk jeg god støtte og oppmuntring. Jeg benyttet også andre ”teknikker” til å støtte meg selv med, bl.a. å chante HUA-tonen. Ved å skrive om begivenhetene 14 måneder etterpå, i april 2003, gir det meg anledning til endelig ”å slutte fred med fortiden”, mye fra årsaks-perioden er integrert.

Alle som har kjennskap til teorien i pusteintegrering vet at det finnes opprinnelige årsaker til hva som fører til ”marerittene” i nåtiden. Når den astrologiske modellen jeg benytter også inneholder samme innfallsvinkel, ja da har jeg særdeles nyttige verktøy til å belyse en ”skjult” og fortrengt fortid, jf. Life*Time Astrology (Livsløp*Astrologi). Det hører med til historien fra i fjor at også min kollega Frigg Godager hadde ”skjulte fortidsminner” som ble aktivert i kursperioden. Jeg nevner det kun for å forklare den intense og eksponerende kraften i alt som skjedde: sjikane i Finansavisen, en mildere form i Magasinet i Dagbladet, positiv omtale i Aftenposten den ene dagen; for deretter neste dag å lese om anklagene fra Kripos med bilde av undertegnede i samme avis.

Hva var det egentlig som skjedde for min egen del? En nøyere kikk i horoskopet bekreftet min mistanke om at flere opprinnelige årsaker var koplet sammen i tid og ble utløst på senvinteren i 2002. Både tidspunktet for når familien oppdaget at mor var gravid med meg i 1941, at jeg ble forvekslet ved fødselen, og at en opprivende hendelse jeg var vitne til som 1-åring, ble ”gjenskapt” i perioden rundt begivenhetene på Halvorsbøle.  Du har sikkert hørt uttrykket ”historien gjentar seg”? Det gjør den altså ganske ettertrykkelig noen ganger!

Hva historien forteller sett med astrologiske øyne - LA modellen

I astrologisk språkdrakt kan den samme historien beskrives ved å fortelle at planeten Pluto var i transitt på min Måne-konjunksjon MC i Skytten (oppdagelse av graviditeten), transitt Neptun var nøyaktig på samme grad som Acendanten i Vannmannen (fødselen min), samtidig som jeg var nådd frem til opposisjonen mellom Neptun og Merkur (Jomfru/Vær) som snart 60-åring. Siden ikke alle lesere er astrologikyndige, forklares begivenhetene (horoskopet) gjennom en såkalt ”klokkevariant” (klokke=horoskop).

Nedenfor ser du til venstre horoskopet mitt etter "LA-modellen", til høyre er det forenklet og tegnet som et "klokkehoroskop"

"LA horoskop"
"Klokkehoroskop"

Det er altså 5 komponenter i horoskopet som er interessante, og derfor perioder i livet som re-aktiviseres.  (Re-aksjon = en opprinnelig aksjon som blir aktiv igjen = historien gjentar seg = mønster). Punktene nedenfor viser til klokkehoroskopet.

🙂1 + 4) mine halvsøsken, som var i tenårene i 1941, synes det var spennende å få en att-på-klatt, men de synes også det var flaut - mine foreldre var begge 40 år. Det var krig, vi bodde i en trang leilighet sammen med farmor; det var mange indre og ytre spenninger å forholde seg til, spesielt for mor og barn. Mor møtte nok mye motgang og undring over at en moden kvinne på 40 år velger å sette barn til verden i så vanskelige tider. Mor var modig og valgte å føde meg. 

I februar 2002 aktiviserer Pluto nettopp nevnte periode. Pluto på Måne/MC i opposisjon til Mars og Jupiter viser til kraftige fortrengte følelser, skuffelse og sinne fra 8 års alder. Som 8-åring var jeg nok (ubevisst) så skuffet og ”ild”-sint over ikke å være ønsket 100% at jeg fikk brenn-kopper! Pluto er altså ”hjelpen” som kommer seilende og sørger for å få disse fortrengte følelsene til overflaten, og jeg lot mitt hvitglødende raseri få utløp så det virkelig monnet. Det ble en skikkelig emosjonell forløsning; slik jeg hadde lært gjennom pusteintegreing og psykodrama. Selv om jeg følte meg både utsatt og sårbar, kjente jeg meg i denne perioden også fylt med en utrolig kraft,  og i kamphumør!

🙂 2) Fødselen og forvekslingen på klinikken er neste periode i horoskopet/livet som kommer til overflaten. Neptun var på nøyaktig samme grad som Ascendanten mens kurset på Halvorsbøle gikk sin gang. Neptun og Pluto var ikke nådige i å avsløre hvilke såre punkter jeg har drasset på! ”Forvekslingssyndromet” har jeg hatt mange anledninger til å jobbe med, så jeg var egentlig ikke helt uforberedt på at jeg hadde ”valgt feil hotell” (mor). Sett utenfra burde jeg kanskje ikke ha valgt å ta imot hotellets tilbud, men funnet en annen næringslivsrepresentant, spør du kanskje? Hadde jeg imidlertid valgt en annen løsning så ville jeg likevel ha opplevd hva som faktisk skjedde, jeg skulle ha erfaringen uansett! De samme elementene ville vært involvert uavhengig av hvor kurset ville ha blitt avviklet (type personer, nedlatenheten, krenkelsene, sjikaneringen).

🙂 3+5) Merkur/Neptun opposisjonen ”utløses” fra tiden da jeg var litt over 1 år, (Merkur i Væren) da jeg var vitne til at min far ble tatt av Gestapo og fengslet på Grini for deltakelse i undergrunnsbevegelsen i forbindelse med illegal avisvirksomhet. Neptunplasseringen i Jomfruen hadde jeg nådd frem til med 1 grads avvik i februar 2002, så jeg ”sto” bokstavelig talt med begge beina i konjunksjon med Neptun og ”gjenopplevde” historien fra da far havnet i ”kasjotten” (som mor uttrykte seg på bergensk). Neptun symboliserer svik, fengsel, angst på et primitivt plan, på et høyere plan står imidlertid Neptun for den aller høyeste form for kjærlighet.

Derfor krevdes det av meg at jeg måtte analysere ”helsedagene på Halvorsbøle” i kjærlighetens ånd. Jeg forsto tidlig at fortrengte opplevelser fra tidlig barndom var i aksjon. Hva som tok lengre tid å forstå og integrere var at jeg hadde tatt på meg så mye skyld og skamfølelse for at faren min ble satt i fengsel og ydmyket og fratatt verdigheten. Opplevelsen den gangen har altså satt seg fast hos meg og fått meg til ubevisst å tro at det ikke er ”tillatt” å stå for egne meninger, og at hva jeg tror på og har skrevet mye om ikke må komme andre for øre: historien gjentar seg ved at Kripos innklaget meg til myndighetene, tilsvarende da nazistene arresterte far. På Halvorsbøle var det mange ”hjelpende engler” forkledd som anklagere (representert ved blant andre deltakerne fra Kripos og Finansavisen), som gjorde at jeg forsto sammenhengene og årsakene fra så tidlig i livet.

Sorgen, skuffelsen og skammen over å oppdage at jeg gikk rundt med så mye selvforakt og skyldfølelse krevde mye indre arbeid, men som tidligere sagt, jeg hadde styrke og mot til å føle følelsene. Og det er det eneste følelser vil - å bli følt! Da er jobben så godt som gjort, integrering skjer nærmest av seg selv når man gir slipp og lar det stå til! Da gjenstår det kun å tilgi seg selv, i denne forbindelse å ha trodd at jeg kunne manipuleres med, og at jeg kunne krenkes. Det er det nå slutt på!

Jeg ønsker alle kritikerne fra ”Helsedagene på Halvorsbøle” lykke til med veien videre. Spesielt går tankene til direktøren og salgssjefen på Halvorsbøle; hotellet gikk konkurs ca. 1½  år senere. Jeg håper de klarer å rette ryggen, som jeg har gjort. Hotellet har et vakkert symbol på sine brosjyrer, se treet på bildet til høyre. Det kan forhåpentligvis minne dem om den iboende smidigheten – et slikt tre lar seg ikke knekke når det stormer.

Å skrive denne historien i ettertid har vært av terapeutisk verdi. Hvis min beretning kan bidra til at leserne inspireres til å kikke bakover i egen fortid for å finne opprinnelige årsaker til ”ferske” utfordringer, da har jeg oppnådd å nå frem med hva jeg tror på:  

  • Nøkkelen til fortiden er følelsene
  • Nøkkelen til fremtiden er tankene
  • Nøkkelen til nåtiden er oppmerksomheten, og evnen til å velge og å handle
  • For å lykkes i fremtiden er det nødvendig å rydde opp i fortiden.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.10 | 17:55

Hei, kan du ikke skrive litt om Væren. Min mann er vær og jeg er trenger å forstå ham bedre! :) http://åndelighet.no

...
09.08 | 21:23

Det blir nok ikke kurs før i 2018. Klem til deg 😍

...
05.08 | 22:52

Hei hr du kurs nå ?

...
16.01 | 12:34

Mange med ADD eller ADHD er svært intelligente, men ofte meget urolige. Pusten kan være til god hjelp.
Mvh Inger Lise Eide

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE