Lotus-fødsel (jf. morkaketraumer)

Hva er en Lotusfødsel?

Morkaken er lagt til side i en vakker skål uten at navlestrengen er klippet

(Dette er et utdrag fra en lang og kunnskapsrik artikkel; her følger en kortere versjon. Billedillustrasjonene er fra artikkelen. Hun driver "Rise & Shine at Heart" i Horten; nettsideadresse www.innihjertet.info.)

Azadeh Badiee - Artikkel om Lotusfødsel - 4 november 2009

Under mine reiser i Australia i 2007, så oppsøkte jeg et åndelig senter ved navn Centre for human transformation, drevet av et meget engasjert ektepar. Han (Deva Daricha) er shaman og hun (Shivam Rachana) er åndelig jordmor. Det var på dette senteret at jeg kom til å lære om Lotus fødsel for første gang. Og umiddelbart virket det hele som den naturligste tingen å lære om. Shivam Rashana har gitt ut boka "Lotus Birth", som er en samling av mange artikler skrevet av leger, psykologer, jordmødre, og foreldre som har hatt erfaring med denne måte å føde et barn på i snart over 12 år i Australia. I USA kom det første lotusbarnet i 1974!

Nedenfor utgir jeg en del utdrag, flettet sammen fra de mange artiklene i boka (oversatt til norsk) sammen med mine egne forståelser fra psykologi og åndsvitenskap. (Tegnet "->" betyr "Dette fører til"). Se mer om boken på www.lotusbirth.info.
God lesing.
Azadeh Badiee 04. november 2009.

Introduksjon

Lotus fødsel er oppkalt etter Clair Lotus Day fra California, USA. Etter å ha observert sjimpanser beholde morkaken koblet til sitt avkom etter fødsel, ble hun så inspirert at hun begynte å sette spørsmålstegn ved rutinemessig klipping av navlestrengen. Hennes intense søk ledet henne til slutt til en gynekolog som var sympatisk overfor hennes ønske, og i 1974 fødte hun sønnen Trimurti på sykehuset og kunne ta med seg hjem hennes sønn med hans navlestreng uklippet (og koblet til hans morkake). Senere ble hennes opplevelser og erfaringer delt med jordmødrene Jeannine Parvati Baker i USA, og Shivam Rachana i Australia. Begge disse to hadde også tidligere vært pådrivere av "gentle birth", og ble nå de viktigste pådrivere av lotus fødsel i hvert sitt land.

"Lotus fødsel er praksisen med å la være å klippe navlestrengen, så babyen kan fortsatt være koblet til morkaken etter fødsel, inntil strengen naturlig separeres fra navlen, akkurat på samme måte som en klippet streng gjør, ca. 3-7 dager etter fødsel. Denne forlengede kontakten kan bli sett på som en overgangsperiode som tillater barnet sakte og forsiktig å gi slipp på tilknytningen til morens kropp". Dr Sara Buckley, Pregnancy magazine, vår 1998. Hun er kvinnelege og har lotusfødt hennes 4 barn. For hennes hjemmeside se: www.sarahjbuckley.com.

Lotus fødsel er et naturlig ledd i den videreutvikling og utfoldelse av menneskeorganismen. Den er også et natulig ledd i den kontinuerlige oppvåkningen av bevisstheten som uttrykker seg via fødselsprosessen.

Prosedyren

 • Vente for morkaken til å fødes naturlig.
 • Plasser morkaken i en sil. La den ligge i 24 timer til det ikke siver mer blod ut av porene.
 • Vask morkaken med lunket vann og fjern ev. blodklatter.
 • La morkaken være i luft da den vil tørke fortere,
 • eller ha i et absorberende materiale (bleie) som du kan skifte daglig.
 • Noen salter den på begge sider for å hjelpe med uttørkingen.
 • Den skal holdes tørr hele tiden!
 • Ha løse klær på babyen. Også la bleien sitte løst, spesielt nær navlen.
 • Vær ekstra forsiktig når strengen tørker ut.
 • Du kan vete den eller smøre den for å omforme den,
 • slik at den ikke brekker av før den løsner naturlig.
 • Hold morkaken på samme nivå som barnet.
 • Når barnet er klar for å gi slipp (auraen er blitt hel,
 • så løsner strengen naturlig og den etterlater som regel en veldig pen navle.
 • Først nå er babyen lotus-født!

Merk at:

 • Barnet kan fortsatt bades.
 • Keisersnitt-fødte barn kan fortsatt lotusfødes; behold morkaken sammen med barnet.
 • Tidligfødte har spesielt godt av å beholde morkaken sin.

Videre er det viktig at:

 • Kvinnen er villig til å gi uttrykk for ekte følelser, glede eller sorg, fullt og helt.
 • Ikke hold følelsene tilbake.
 • Mannen viser kvinnen takknemlighet og kjærlighet,
 • slik at ikke all oppmerksomhet går til den nyfødte.
 • Hold fokuset på begge. Vis det og gjør det sensuelt!

Disse fem punktene er viktige i forhold til at morkaken ikke blir holdt tilbake og kan utleveres naturlig.

 • Babyer liker å bli fortalt om det som skjer.
 • De er spesielt sensitive angående berøring av både morkaken og strengen,
 • så forklar det som skjer.
 • Husk ellers at babyer registrerer alt som skjer. Unngå sterk belysning og høye lyder.
 • Hold rommet fri for tv og mobil tlf. (se hvorfor her på you-tube:-)
 • Hold barnet sammen med moren. Hud til hud kontakt er ytterst viktig!!!
 • Vær observant i forhold til babyens ønsker og behov, feks. mate ved behov osv.
 • Ikke treng deg på barnets vilje med kunstige rutiner.  

Biologisk bakgrunn

Den biologiske bakgrunnen

Morkaken, navlestrengen og fosteret er Ett!

Babyen og morkaken lages av de samme cellene, fra det befruktede egget. Etter at spermen og egget har gått sammen, tar det 6-7 dager før den slår rot i livmoren. Dette kalles implantering, som er en toveis hendelse, en aktiv dialog mellom livmor og det nye livet, både kjemisk og psykisk. Dvs. igjen at morens livmor aksepterer det nye livet og det nye livet forplikter seg til å gå videre til det neste stadiet, for å bli morkake, navlestreng og et foster (forplikte seg til å inkarnere). Implantering representerer et nøkkelpunkt for mor-barn-forholdet.

Morkaken tilhører barnet og blir moden først!

Morkakens utvikling etter implantering, akselererer i forhold til den utviklingen som skjer i resten av bayen, slik at morkaken er helt moden etter drøye 3 måneder. Den er en vesentlig del av babyen. Vi skiller jo ikke mellom babyen og dens hjerte eller lever (som også utvikles forholdsvis raskt). Så hvorfor skiller vi mellom morkaken og babyen?

Morkaken er ikke en passiv sil!

Det nye livet er nå TOTALT avhengig av sin morkake og dens funksjon. Det foregår en masse produksjon av hormoner og stoffer i morkaken lokalt, og den overfører stoffer selektivt fra mor til baby og den andre veien. Den utfyller funksjonene til lunger, lever, urinblæren og tarmene for babyen. Den er ikke en passiv sil! Samtidig holder den blodet fra mor og barn separat. Den er et høyt intelligent organ.

Kontakten mellom barnet og nå dens nye kilde til liv og utvikling går via navlestrengen.

Psykologiske betraktninger - Navlestreng psykologi

Psykologiske betrakninger

Følgende forståelser, som er presentert i boka, er hentet fra en lang rekke bøker skrevet av mange psykologer og psykoterapuer i arbeidet med klienter under terapi og erfaringer med avdekking av de tidligste minnene i livet (for litteraturliste se nederst på denne siden). En norsk terapuet som også har mye erfaring innen dette tema, er Inger Lise Eide. Hun har skrevet boka "Pust når det gjelder". Den beskriver bla. forskjellige fødsler og hvordan din fødsel påvirker personligheten din. For å lese mer om boka, se hennes hjemmeside www.pust-og-balanse.com.

Innblandinger under fødselen (som tidligere nevnt) kan medføre en lang rekke primær-inntrykk som barnet tar med seg videre. Noen eksempler som nevnes er følgende:

Når moren ikke kunne presse pga. smertestillende: -> følelser av å bli sviktet, "jeg har ingen støtte", "jeg sitter fast".

Når tangen gjorde jobben: -> "jeg gjorde/klarte det ikke selv" (å føle seg ikke god nok) eller "jeg ble tvunget" (å bli invadert mot ens egen vilje).

"Eks: Min egen fødsel har vært en tangfødsel. Opp gjennom livet kan jeg skrive under på at jeg alltid har hatt en følelse av å sitte fast ved avgjørelser og endeliggjøring av ting (jeg er jo en vekt i tillegg, så jeg har litt dobbel byrde der:-). Jeg leter febrilsk etter mye hjelp og oppmuntring fra andre, selv om jeg har alt av info jeg trenger og de nødvendige evner. Og innerst inne motsetter jeg meg alltid den hjelpen jeg får, for jeg ønsker å få det til selv". Azadeh Badiee.

Psykologisk representerer navlestrengen farsaspektet, og morkaken morsaspektet.

I drømmene er morkaken symbolisert ved trær, jorda, morsbryst, en androgyn person.

Navlestrengen er symbolisert ved slanger, tau, flaggstang og andre forbindende redskaper.

Navlestreng psykologi

Navlestrengen er det nye livets livslinje, livsnerven. Via den går næring fra morkaken til barnet, og avfallstoffer fra baby tilbake til morkaken.

Vi snakker i dagligtalen om å kutte navlestrengen feks. om det å gi slipp på et barn som er klar til å flytte hjemmefra. Men hva skjer hvis barnet ikke er klar til å flytte ut? Det setter seg imot - en forståelig motstand mot å forlate forbindelsen til sin sikkerhet, trygghet og tidligere livsgrunnlag før det er klar til det! Det er akkurat det samme som skjer når barnet ikke får tid til å forbrede seg på separasjonen fra sin tidligere livskilde (morkaken).

Bilder av babyer som holder navlestrengen inni magen er faktisk ikke så uvanlige. Denne levende livslinjen som er gjennomstrømmet av informasjon fra utsiden, lenker babyen til resten av verden, morkaken og moren.

Berøring er en av de første sansene som utvikles og er tilstede inni magen. Babyer kommer fra et miljø av ekstrem nærhet (de er innkapslet og berørt fra alle kanter) og inn i et miljø av ekstrem separasjon og kan virkelig føle seg "lost in space".

Strengen representerer følelsen av å være forbundet, realasjon til andre. Samtidig tillater den adskillelse og selvstendighet. Det å klippe strengen for tidlig er assosiert med separasjon- og ensomhetskonflikt.

Separasjonsangsten blir ytterligere forsterket hvis barnet i tillegg ble separert fra mora rett etter fødsel -> dobbel skade! Umiddelbar kontakt med mora etter fødsel er en meget viktig faktor for å skape trygghet og følelsen av å være ønsket og velkommen.

Ved tidlig klipping av strengen tvinges babyen til å måtte puste eller kveles. Dette kan oppleves veldig traumatisk -> utrygghet: "Livet er ikke trygg", eller -> en fight or flight reaksjon: "Livet er et strev".

Under gjenopplevelser av fødsler i terapi, har folk opplevd intens smerte i navlen, mistet pusten eller opplevd smertefull pusting, og kjent en enrom frykt for å dø.

Tidligere har det vært en gjensidig regulering av blodstrømmen mellom barnet og morkaken. Plutselig tap av denne regulering -> en følelse av hjelpesløshet, tap av selvtillit i forhold til ens egen evne til å ta vare på seg selv, også "å bli invadert mot ens egen vilje".

(Degresjon: denne invaderingen fortsetter med matingen. Når barnet settes på bryst etter eget behov, "kontrollerer" den brystet. Hvis derimot barnet blir matet etter klokke og ikke etter eget behov -> å miste selv-bestemmelsen. Hvis den settes på pulver -> anlegg for fast food - mcDonald smaker det samme hver gang, morsmelk smaker annerledes hver dag!)

Tidlig klipping øker også risikoen for en tilbakeholdt morkake: -> "unfinished business", utsetter ting, kan bare gjøre en ting av gangen, fullfører ting under press.

Når forbindelsen brytes, så forsvinner også vår beste venn, morkaken. Tenk deg hvordan det ville ha vært for deg ikke å ha noen ord med i avgjørelsen på å amputere en skadet kroppsdel hos deg selv - og det er ikke en hvilken som helst del. Det er en del av deg som ikke bare har vært en integrert del av ditt liv, men ditt liv har vært avhengig av den - igjen: -> å bli nektet selvbestemmelse i den mest stressfulle tiden. Og du får ikke sagt ”ha det” en gang!

Hele livet lengter vi etter å vite at vi ikke er alene. Dette savnet vi følte etter å miste vår beste venn, morkaken: -> er det kanskje derfor så mange av oss som går med hund i bånd?

Psykologisk fortrengning: separasjonen kan føles så overveldend, at for å kunne klare å leve med det, så må barnet fornekte at det hele skjedde. Hvem vet hvordan denne fornektingen begrenser og påvirker dets potensiale til videre vekst og kommunikasjon med seg selv og andre?

Morkaken symboliserer "Livets Tre"

Morkake psykologi

I mange eldre kulturer, som nevnt tidligere, har morkaken fått betegnelsen "Livets tre".

Farens frø er det som gjør treet mulig (derfor er treet koblet til han). Mora gir rom for treet og gir det næring. Frukten er babyen!

Morkaken kan sees på som en kroppslig så vel som psykisk forlengelse av barnet. Den er en kroppsdel som tilhører barnet (som dør etter barnets fødsel), og det er kun barnet selv som vet når det ikke lenger har bruk for den (les videre så blir dette klarere).

Morkake = kake = kilde til næring. Barnet har vært forbundet til denne kilde av næring i 9 måneder og en separasjon vil uunngåelig føles som et tap. Blodtapet fører som forklart tidligere til tap av næring. Psykologisk er dette tapet bla. assosiert med:

-> en følelse av "ikke å få nok"
-> tap av sikkerhet, støtte og trygghet
-> å bli forlatt

Stanislav Grof har samlet mye forskningsmateriale på dette med å få tilgang til de tidligste minnene i livet, også fra når vi var inni vår morsmage. Det viser seg faktisk at noen får oppleve sin egen morkake - dvs., de får oppleve verden fra morkakens bevissthet! Dette er beviset for at bevisstheten er delt mellom babyen og morkaken! Men dette er jo også ikke noe overraskelse, når morkaken, barnet og strengen ble alle dannet utfra akkurat det samme befruktede egget - dvs. igjen at de tilhører den samme enhet!

Lotus fødsel tillater fødselen av den samlede enhet, morkake, navlestreng og barn. En HEL fødsel!

Etter fødselen er det bare babyen som kan overleve og morkaken dør. Når denne døden tillates naturlig, slik i lotus fødsel, skjer det ikke bare en overføring av restblod men også av bevissthet!!!

Morkakens DNA kan ikke "kontamineres" siden den ikke har en uavhengig bevissthet. Forfatteren i boka foreslår at morkaken innholder den delen av bevisstheten som er minst knyttet til "individualiteten", og mest knyttet til jordas/den kollektive underbevisstheten, især den som er knyttet til våre forfedre.

En fødsel er mye vanskeligere for babyen enn for morkaken. Morkaken må ikke streve for å puste. Den har ikke sansereseptorer som blir bombardert med ukjente sensasjoner. Når barnet fortsatt holder kontakten med morkaken etter fødselen, tillater dette å gjenopprette kontakten med dens tidligere følelse av indre stabilitet og forbindelsen med en dypere uforanderlig virkelighet. Hvis babyen ikke får tid til dette, så får den ikke tid til å styrke seg fra energien til morkaken, og den også mister muligheten for å relatere seg dypere og internalisere morkaken (se lenger ned om internalisering).

Denne mangelen på tid til å styrke oss -> inntrykk av at vi har ikke tid! Å ikke ha nok tid er nåtidas sykdom! Når vi tar oss tid, så kan fødselsmirakelet få lov til å synke dypere - bli anerkjent og integrert.

Når morkaken er der, blir det ikke et stort press til å puste med en gang. Morkaken blir som en mor som er der for barnet, mens det undersøker omgivelsene (og oppdager nye ting). Dette er et velkjent fenomen fra barnepsykologien (løsrivelsen). Barnet vender i minkende grad tilbake til mora for å få bekreftelse for hennes nærvær og samtidig dele sine nye erfaringer med henne. Barnet lærer gradvis å gi slipp. Det blir gradvis vant med å være borte i lengre tidsrom fra mora, når det oppdager at det kan mer og mer stå på egne ben.

Ytterlige betydninger - Fra drømmearbeid og opplevelser fra meditasjon (Av Renuka Potter - australsk transpersonlig psykolog - se boka)

- Min morkake står for anerkjennelsen av mitt sanne natur av en annen. Morkaken kjenner meg bedre enn noen andre har gjort eller vil noen sinne gjøre:-), kanskje til og med bedre enn meg selv. Den har vært der helt fra starten av min eksistens som dette individ.

Tapet -> Å miste min følelse av å være kjent og gjenkjent -> Følelse av å være blant fremmede som vil aldri kunne kjenne meg så godt (som min morkake gjorde). Fremmedfølelse er ikke uvanlig blant barn.

- Min morkake var større enn meg, og er derfor mer moden enn meg! Siden den kjenner meg best og min overlevelse var avhengig av den, så står den også for min indre visdom. Denne visdom er koblet til jordens visdom og visdommen til mine forfedre.

Tapet -> En følelse av å være kuttet vekk fra min dype indre viten -> ikke kunne fylle min egen kropp, miste jordingen -> ikke klarer å operere fra ens egen indre viten -> være lost, måtte alltid søke etter svarene til livets gåter -> dyp rastløshet i sjelen.

- Min morkake står for min første relasjon til en annen. Det mest intime forholdet vi noen sinne har hatt med noen i dette livet, er med vår egen morkake! Vi kommuniserte med berøring, utveksling av væsker og energi. Vi delte den samme lille plassen og var koblet sammen gjennom deling av livsblod, men samtidig tillot strengen en bestemt (faktisk målbar) avstand i mellom oss. Vi var frie til å bevege oss, den var ikke, og allikevel var vi totalt avhengige av hverandre. Forholdet vårt var totalt symbiotisk, dvs. den ene kunne ikke eksistere uten den andre!

Tapet -> Finner en selv i å kutte nær bånd til våre nærmeste (partnere, foreldre, barn) uten å vite hvorfor, men der er alltid en frykt for å bli forlatt. Dette mønstret krever (som andre mønstre) bevisst indre arbeid for å forandre.

Husk vi og vår morkake er som sagt genetisk identiske. Den cellulære strukturen er det samme, dvs. samme DNA. Er det noe rart at eldre kulturer kalte den for vår skyggetvilling eller broren?


 

Kjærlighet mellom mor og barn! For barnet er kontakten til mor blitt tettere ved at perioden med tilknytning mellom navlestreng og morkake er over.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.10 | 17:55

Hei, kan du ikke skrive litt om Væren. Min mann er vær og jeg er trenger å forstå ham bedre! :) http://åndelighet.no

...
09.08 | 21:23

Det blir nok ikke kurs før i 2018. Klem til deg 😍

...
05.08 | 22:52

Hei hr du kurs nå ?

...
16.01 | 12:34

Mange med ADD eller ADHD er svært intelligente, men ofte meget urolige. Pusten kan være til god hjelp.
Mvh Inger Lise Eide

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE