Inger Lises data - født 6/4-42 i Oslo kl 06:24:34

Livsløp*Astrologi (LA) - Planetplasseringer i aldersrekkefølge etter unnfangelsen for Inger Lise

(Foto: Microsoft/Windows)

Planeter og akser i aldersrekkefølge i tegn og grad inklusiv unnfangelsen (conception point):

 • CP = Unnfangelsen i Skytten - 01.07,
 • MC i Skytten - 16.49,
 • Månen i Skytten, 18.16,
 • Asc/fødselen i Vannmannen - 09.16,
 • Venus i Vannmannen - 29.37,
 • Merkur i Væren - 01.31,
 • Solen i Væren - 15.42,
 • Lilith i Tyren - 17.53, 
 • Saturn i Tyren - 26.05,
 • Uranus i Tyren - 27.54,
 • Jupiter i Tvillingene - 16.45,
 • Mars i Tvillingene - 17.48,
 • Pluto i Løven - 03.29,
 • Chiron i Løven - 08.13,
 • Måneknuten i Jomfruen - 11.48,
 • Neptun i Jomfruen - 28.02,
 • Lykkepunktet i Vekten - 11.59.

Datering av planetene (aldersmessig registreringstidspunkt) finner du under utviklingsoktavene lenger ned på siden.

Horoskop m/inntegnede aspekter for hånd, inklusiv unnfangelsen på 01.07 Skytten

Bilde med bedre kvalitet kommer snart!

Arbeidshoroskop

Bildet viser en utskrift av horoskopet med inntegnede aspekter for hånd for å gjøre kartet tydeligere. Aspekter til unnfangelsen (9. husspiss) er også med, fordi unnfangelsen er en særdeles viktig begivenhet som huskes og lagres i cellehukommelsen. Jeg pleier å notere datoene for planetene utenfor deres plassering for lettere å kunne "snakke med" noroskopet. (I denne web-versjonen har jeg utelatt det fordi det blir visuelt rotete å se på skjermen). Jeg markerer også planeter med en blå eller rød ring etter sitt herskerskap, eksalterte planeter markeres med 2 blå ringer. De retrograde planetene blir også markert, med en rød ring rundt symbolet som viser at planeten går retrograd. I tillegg markerer jeg med rødt på graderingsskalaen der en planet har en eventuell opposisjon; at originalplasseringen av planeten befinner seg nøyaktig på motsatt side i sirkelen.  Et opposisjonspunkt har en viktig betydning når akkurat dette tidsrommet i livsløpet skal analyseres.

På graderingsskalaen er antall måneder fra unnfangelsen (9. husspiss) skrevet inn for hånd frem til fødselen (Ascendanten). Likeledes er alderen skrevet inn på graderingsskalen fra fødselen og opp til 100 år. Det matematiske beregningsprogrammet daterer logaritmisk alder ikke lenger enn til 135 år - det skulle vel være tilsrekkelig...

Alle aspekter til en planet eller akse er også et sensitivt punkt (SP) i LA-modellen; der planeten "gjentar" seg selv på samme grad i alle de andre tegnene. De viktigste sensitive punktene er nok "ekkoene" fra Ascendanten - altså fødselen. Ascendantens SPer er derfor datomessig tatt med i henvisningen til de forskjellige utviklingsoktavene i sseksjonen nedenfor.

I min kommende bok "Måneskinn og Fattigmannsol" blir horoskopet analysert og tolket etter LA modellen. Først refereres Tad Manns tolkning fra 1986, dernest gir jeg en sammenligning og utfyller hans tolkning med faktaopplysninger fra mitt liv, inklusiv perioden etter 1986. Det er jo denne perioden som er spennende å se om er i overensstemmelse med tolkningen for over 25 år siden. Siden det stemte og var så treffsikkert som jeg kan konstatere, valgte jeg til slutt å skrive bok om metoden.

1) Svangerskapsoktaven: 9. hus i Skytten til Ascendanten/fødselen i Vannmannen

Positiv kontakt med fosteret er uvurderlig! Fosteret lærer en masse under oppholdet i mors liv, jf "The Mind of Your Newborn Baby" av David Chamberlain

08.07.41 = CP/unnfangelsen (9. huspiss)
29.07.41 = MC/mor senser graviditeten = 21 dager
01.08.41 = Månen = 24 dager

Det er to viktige aspekter - sensitive punkter i form av opposisjoner fra Pluto og Chiron som utløses like før fødselen som er markert med hver sin røde strek på graderingsskalaen. Tidspunktene for når opposisjonene utløses tas alltid med i mine arbeidshoroskoper, men i mitt eksempel her, ville det bli så mange datoer å markere at de ikke ville fått plass og bare flyte sammen. Se heller eksempel på analyse av et gitt tidsrom med sensitive punkter (aspekter) når Neptun utløses i  2003 i Modningsoktaven. Se pkt 3) nedenfor. 

2) Barndomsoktaven: Fødselen/Ascendanten i Vannmannen til 5. hus i Tvillingene

Barnet lærer om livet via foreldre, søsken, senere venner, kjærester og lærere

 

06.04.42 = Ascendanten = fødselen
18.08.42 = Venus = 4 mndr og 12 dager
01.08.43 = Merkur = 1 år 4 mndr
27.03.44 = Solen = 2 år
22.10.45 = Asc/kva (SP: 90 grader fra Asc)
31.07.46 = Lilith = 4 år 4 mndr
13.06.47 = Saturn = 5 år 2 mndr
29.08.47 = Uranus = 5 år 5 mndr
20.09.48 = CP/opp = 5 år 9 mndr (SP 180 gr fra CP)
06.05.50 = Jupiter = 8 år 1 mnd
10.07.50 = Mars = 8 år 3 mndr

OBS! Jeg husker alltid å ha ekstra fokus på pusten på min årlige fødselsdag! Som regel har jeg en pustesesjon med meg selv denne dagen, eller dagen før/etter. Husk at vi pustet for første gang da vi ble født, og hvert år passerer solen i transitt over solplasseringen i horoskopet ditt.

3) Modningsoktaven: fra 5. hus i Tvillingene til 9.hus i Skytten

Nå strekker vi oss ut over barndommen og inn i ungdom-og voksenalder for å modnes videre inn i alderdommen

17.02.55 - Asc/qqx (SP: 150 gr fra Asc) = 12 år 10 mndr
10.03.63 - Pluto = 21 år (i april)
02.04.65 - Chiron = 23 år
27.09.65 - Asc/opp (SP: 180 gr fra Asc) = 23 år 6 mndr
08.08.84 - Asc/qqx (SP: 150 gr fra Asc) = 42 år 4 mndr
03.10.86 - Måneknuten = 44 1/2 år
25.12.98 - Asc/skv (SP: 135 gr fra Asc) = 56 år 8 mndr
17.04.03 - Neptun = 61 år (se analyse av Neptun lenger ned i seksjonen
04.04.22 - Lykkepunktet = 80 år

4) Transformasjonsoktaven: 9. husspiss i Skytten til Ascendanten/fødselen i Vannmannen

I transformasjonsoktaven bes vi om å se fostertilstanden fra et høyere perspektiv

Transformasjonsoktaven er den samme som svangerskapsoktaven; altså en overlapping av den første oktaven. Her er det meningen å belyse den "primitive" forståelsen vi hadde som foster og løfte dette opp til et høyere plan - "se det hele lite grann fra oven"!

Derfor er det så viktig å vite litt om hvordan fostertilstanden var!

Har man f.eks. planeten Neptun plassert i svangerskapsoktaven, kan det godt hende at den under fostertilstanden kan ha blitt oppfattet såkalt "primitiv". Viser den f.eks. til svik og bedrag? Til svakhet eller sykdom? Noen av mine klienter som har hatt Neptun i aspekt til Ascendanten (fødselen), har ofte hatt pustebesvær eller navlestrengen rundt halsen.

Utfordringen består så i å finne en spirituell forståelse av den "primitive" hendelsen som foster, for så å se på begivenheten som en "blessing in disguise"!

Nedenfor ser du en sekvens rundt planeten Neptun i mitt horoskop. Forståelse av når begivenheter skjer i tidsrekkefølge og i hvilken utviklingsoktav, er særdeles viktig i LA-modellen. Tolkning av min Neptun-sekvens kommer i boken "Måneskinn og Fattigmannsol".

Neptunregistreringen med tilhørende sensitive punkter/aspekter

For å gi et eksempel på hvordan en planet og dens aspekter analyseres, vil jeg bruke tidsrommet rundt Neptuns plassering i kartet mitt. Det er den aller siste planeten som jeg kan "oppleve" i nåværende liv. Fra unnfangelse og opp til nå (i 2012) har jeg erfart samtlige planeter m/tilhørende aspekter, med altså Neptun som sistemann ut. (Lykkepunktet, som utløses først i 2022 som 80-åring, er et skjæringspunkt - ingen planet.)

Etter å ha funnet alle gyldige aspekter(=sensitive punkter) som Neptun mottar, settes de opp i rekkefølge etter hvilken grad de utløses på på graderingsskalen, se tabellen nedenfor. Slik kan man se hvor lenge en tidsperiode varer i forhold til når "hele bildet" rundt en planet tas i betraktning; fra første til siste datoregistrering av sensitive punkter som Neptun mottar. Den mest intense Neptun-enerigen var på topp da den konkret ble utløst på 28.02 i Jomfruen i en alder av ca 61 år i 2003.

Men utfordringene (energiene/spenningene) startet tidligere; nemlig ved det aller første aspektet på 135 grader fra Ascendanten på 24.16 i Jomfruen i 1998. Spenningene er ikke over før det aller siste sensitive punktet utløses, sekstilaspektet fra Pluto i Vekten på eksakt 3.29 grader i februar 2010. Når jeg legger til 3 graders avtagende prosess, så får vi at energien først er endelig over på 6.29 grader i Vekten, og da er vi fremme ved våren 2014. Så jeg er faktisk ikke helt ferdig med det sensitive punktet fra Pluto i skrivende stund høsten 2012. Det er altså ca 10 år siden Neptun konkret ble utløst i 2003, men alle aspektene/sensitive punkter som den mottar, gjør at jeg må forholde meg til tidsrom der alle asptektene til Neptun har sin opprinnelse. Derfor blir den totale varigheten på "min" Neptunsekvens (1996-2014) ca 18 år...

Som du ser av tabellen nedenfor er det for det meste planeter plassert i barndomsoktaven som jeg har vært utfordret på/utfordres på, og som jeg via LA-modellen forsto hva som var "på ferde" og som jeg trengte å integrere. Når tidligere opplevelser bearbeides, får vi på mystisk vis "hjelp" av triggere i tilværelsen, også via drømmer. Vi møter ofte mennesker eller får erfaringer som minner om den opprinnelige opplevelsen vi hadde da aspektplaneten opprinnelig registrerte.  

Sekvensen for Neptunregistreringen med tilhørende aspekter blir da som du ser nedenfor. Med orbis på 3 grader, startet denne perioden da jeg på graderingsskalaen var 3 grader "unna" 24.16/Jomfru, altså på 21.16 i Jomfruen, hvilket i følge den logaritmiske beregningen var ca 54 år i 1996. Altså 2 år før aspektet fra Ascendanten utløses konkret på 24.16/Jomfru som 56 år og 8 måneder i 1998. (Ofte ser man at det første aspektet i en sekvens nærmest blir en årsak til  hvordan neste aspekt "oppleves").

Jeg håper foranstående gir litt forståelse av dynamikken i LA-modellens måte å analysere et horoskop. Horoskopet blir nettopp dynamisk i forhold til et statisk bilde som et slikt kart kan synes å være når du ser det foran deg. Den logaritmiske beregningsmetoden "gir liv" til horoskopet, og hver enkelt planet eller viktig punkt analyseres på samme måte som for Neptun-sekvensen over. Enhver involvert planet med sine mottagende aspekter "blir levende" og kan belyses i tidsmessig riktig datorekkefølge!

Sekvens for Neptuns registrering med tilhørende aspekter: 

 Rekke-
 følge

 Dato og alder
 v/registrering

Planet/Aspektets opprinnelse
og alder

Type aspekt/(sensitivt pkt)
i tegn

1.

 25/12-1998
 56 år 08 m

 Ascendant 09.16 Vannmann
 Fødsel  –  0 år (Barndomsoktaven)

 Skv/135 grader
 24.16 Jomfru (Modningsoktaven)

2.

 07/01-2001
 58 år  09 m

 Saturn  26.05 Tyr
 5 år (Barndomsoktaven)

 Trigon/120 grader
 26.05 Jomfru (Modningsokatven)

3.

 18/02-2003
 60 år 10 m

 Uranus  27.54 Tyr
 5 år 6 m (Barndomsoktaven)

 Trigon/120 grader
 27.54 Jomfru (Modningsoktaven)

4.

 17/04-2003
 61 år

 KONKRET REGISTRERING
 AV NEPTUN VÅREN 2003

 NEPTUN 28.02 Jomfru 
 (Modningsoktaven) 

5.

 13/03-2005
 63 år

 Venus 29.37 Vannmann
 04 mndr baby (Barndomsoktaven)

 Qvinkuns/150 grader
 29.37 Jomfru (Modningsoktaven)

6.

 01/09-2005
 63 år 5 m

 

 Registrering av Vekten
 00.00 Vekt (Modningsoktaven)

7.

 24/07-2007
 65 år 3m

 Merkur 01.31 Vær
 1 år 4m (Barndomsoktaven)

 Opposisjon/180 grader
 01.31 Vekt (Modningsoktaven)

8.

 06/02-2010
 67 år 10m

 Pluto 03.29 Løve
 21 år (Modningsoktaven)

 Svak sekstil/60 grader
 03.29 Vekt (Modningsoktaven)

 

Ved å følge graderingsskalaen ser man altså hvor på skalaen man er ved en gitt alder. F.eks. var jeg på min 70-års dag i 2012 kommet frem til 05.06 i Vektens tegn. Den logaritmiske utregningnen beregner nøyaktig hvor på skalen du befinner deg til enhver tid.

Fordi alle som lever har en fødselsdato, fødested og et klokkeslett, tar utregningen utgangspunkt i klokkeslettet for fødselen for en hvilkensomhelst person, og slik fremkommer de sensitive punktene (SP). Fordi alle har en fødsel, vil alle mennesker oppleve fødselen i form av sensitive punkter opp gjennom i livet, og dette tidspunktet er likt for alle. Disse tidsrommene byr ofte på utfordringer som vi vokser på. 

 

Jeg gjentar alderstrinnene nedenfor:

3-4 år, 12-13 år, 23-24 år, 42-43 år, 56-57 år, 75-76 år 

Om min Neptunprosess - og prosessen rundt alle de andre planetregistreringene, kan du altså lese om i "Måneskinn og "Fattigmannsol" når den kommer!

Et nokså sjeldent bilde av Neptun med sine ringer og den
store mørke flekken. Den symboliserer bl.a:

Den guddommelige kjærligheten!


Helt til slutt har jeg nedenfor bildet av Neptun limt inn en side fra listen over sensitive punkter for undertegnede som utløses i perioden fra oktober 1986 (Måneknuten), til april 2022 (Lykkepunktet).

LA-modellen beregner alle registreringer helt fra unnfangelse til det siste sensitive punktet fra Ascendanten, et kvadrat på 90 grader, i en alder av 135 år 6 mndr. Listen består som regel av 6 A-4 sider.

(Googlet og funnet under Neptun bilder, www.home.no)

Utsnitt fra listen med beregninger av sensitive punkter fra Måneknuten til Lykkepunktet

MÅNEKNUTE   11 48  Vir   44år   5m 27d fre 03.10.1986
SP 1.Lykkepkt hsx 11 59  Vir   44år   7m 24d lør 29.11.1986
SP Sol qqx 15 42  Vir   48år   0m 02d søn 08.04.1990
SP Jupiter kva 16 45  Vir   49år   0m 00d fre 05.04.1991
SP MC kva 16 49  Vir   49år   0m 23d man 29.04.1991

SP Mars

kva 17 48  Vir   50år   0m 04d tor 09.04.1992
SP Måne kva 18 25  Vir   50år   7m 12d man 16.11.1992
SP Pluto hkv 18 29  Vir   50år   8m 05d tor 10.12.1992
SP Chiron hkv 23 13  Vir   55år   6m 27d lør 01.11.1997
SP Asc skv 24 16  Vir   56år   8m 19d fre 25.12.1998
SP Saturn tri 26 5  Vir   58år   9m 03d søn 07.01.2001
SP Uranus tri 27 54  Vir   60år  10m 14d tir 18.02.2003
NEPTUN   28 2  Vir   61år   0m 11d tor 17.04.2003
SP Venus qqx 29 37  Vir   62år  11m 07d søn 13.03.2005
VEKTEN           63år   4m 26d tor 01.09.2005
SP Merkur opp 1 31  Lib   65år   3m 18d tir 24.07.2007
SP Pluto sxt 3 29  Lib   67år  10m 03d lør 06.02.2010
SP 2.Lykkepkt tri 6 33  Lib   72år   0m 00d lør 05.04.2014
SP Chiron sxt 8 13  Lib   74år   4m 11d tir 16.08.2016
SP Asc tri 9 16  Lib   75år  10m 22d man 26.02.2018
SP Saturn skv 11 5   Lib   78år   7m 11d søn 15.11.2020
SP Månekn hsx 11 48  Lib   79år   8m 17d tirs 21.12.2021
1.LYKKEPUNKT   11 59  Lib   79år  11m 29d man

04.04.2022

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Signe | Svar 26.10.2017 17.55

Hei, kan du ikke skrive litt om Væren. Min mann er vær og jeg er trenger å forstå ham bedre! :) http://åndelighet.no

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.10 | 17:55

Hei, kan du ikke skrive litt om Væren. Min mann er vær og jeg er trenger å forstå ham bedre! :) http://åndelighet.no

...
09.08 | 21:23

Det blir nok ikke kurs før i 2018. Klem til deg 😍

...
05.08 | 22:52

Hei hr du kurs nå ?

...
16.01 | 12:34

Mange med ADD eller ADHD er svært intelligente, men ofte meget urolige. Pusten kan være til god hjelp.
Mvh Inger Lise Eide

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE