Bombe i hjernen!

I denne norske artikkelen kommer nivået "Disrupted neurodevelopment" i ACE-pyramiden godt frem!

Fritt Forum april 2010:

SKADET BARNDOM - MED BOMBE I HJERNEN

Ettervirkninger av barnemishandling: Vi behøver bare å tenke på Ceausecus barnehjemsbarn for å forstå at omsorgssvikt og isolasjon, understimulering og mishandling kan være svært skadelig for barns utvikling, helse og videre skjebne i ungdom og voksenliv.

Nå har vi forskning som dokumenterer de skadelige effektene av omsorgssvikt og mishandling. ACE-studien (The Adverse Childhood Experiences Study) er den største studien som er gjennomført på sammenhengen mellom barnemishandling og voksen helse og velvære. Og det er skremmende hva den forklarer av samfunnsproblemer og hvor enorme skadevirkningene synes å være. Forventet levealder blir redusert med opp til 20 år!

Se den canadiske filosofen Stephan Molyneux sin presentasjon av ACE-studien. Den vil forandre ditt liv og syn på verden! Ja du kan som samfunnsborger eller politiker ikke forstå verden og de problemer vi sliter med i dag, uten å forstå hva denne problematikken forklarer.
Studien vil kunne revolusjonere hele vår pedagogikk og vårt syn på barneoppdragelse, og gi oss en dypere forståelse av viktigheten av at vi som samfunnsborgere og politikere sikrer at barn ikke blir understimulert og mishandlet.

Vi vil måtte innse at ettervirkningen av understimulering og barnemishandling – i studien kalt ACE eller «skadet barndom» – kansje er det aller største samfunnsproblem vi har i dag. Det dramatiske er at ACE hemmer den fysiske utviklingen og dannelsen av hjernefunksjoner hos barn, funksjoner som er helt vesentlige for vår fungering, og gir dramatisk økt sannsynlighet for nedsatt helse og velvære gjennom livet. ACE forårsaker dramatisk økning i risikoen for psykiske lidelser, angst, depresjon, hallusinering, uforklarte fysiologiske symptomer, selvmord, fedme, stoffmisbruk (som etter dette er å forstå som selvmedisinering for psykologiske traumer vha. alkohol, tobakk, kaffe, mat, rusmidler og medikamenter), leversykdommer, tidlig graviditet og promiskuitet, dødelighet, vold mot partner og barn, manglende empati, manglende evne til langsiktig planlegging, svekket hukommelse, antisosial atferd og kriminalitet, og annen dysfunksjon… (Se videoen for oversikt og hvor dramatiske tallene på ettervirkningene av barnemishandling er.)

Som barn fødes vi med ca. 100 mrd. hjerneceller, neuroner. Som organ er imidlertid den menneskelige hjerne ikke ferdig utviklet ved fødselen. Hele 90 prosent av hjernen – forbindelsene mellom neuronene i hjernen, synapsene – dannes i løpet av barnas fire første leveårs erfaringer! ACE-studien viser så at traumatiske erfaringer i tidlig barndom – omsorgssvikt, understimulering, mishandling og andre traumatiske opplevelser – hemmer utviklingen av hjernefunksjoner som hukommelse, selvregulering, følelsesregulering, oppmerksomhet, sosial regulering og empati, evne til å utsette behov.

Og her avdekker ACE-studien sjokkerende store tall på de skadevirkninger det er tale om, hvor skadelig ACE er for barns utvikling og voksne skjebne, og i sin konsekvens, hvilke enorme kostnader ACE påfører samfunnet. (Mer om det etter videoen.)

De skadelige barneerfaringer det er tale om her, omtales på fagspråket som «Adverse Childhood Experiences» ACE, og defineres ved:

• Gjentagende fysisk mishandling
• Gjentagende emosjonell mishandling
• Seksuell mishandling med kontakt
• Alkohol eller stoffmisbruk i hjemmet
• Fengslet familiemedlem
• Omsorgspersoner som er kronisk deprimert, mentalt syk, institusjonalisert eller suicidal
• Mor blir mishandlet
• Bare én eller ingen forelder
• Følelsesmessige eller fysiske påkjenninger/skader

ACE-studien avslører en kraftig relasjon mellom følelsesmessige opplevelser vi har som barn og vår senere fysiske og mentale helse som voksne, og at vi her står overfor en viktig årsak til voksen dødelighet. Den dokumenterer at traumatiske emosjonelle erfaringer i barndommen omformes til organiske sykdommer senere i livet. Studien viser også at tid ikke leger ACE. En kommer ikke bare over det, selv femti år senere viser studien.

Forskningen kan se ut til å kunne få vidtrekkende implikasjoner og anvendelse for samfunn og politikk, for flere akademiske disipliner (medisin, bevissthetsfilosofi, utviklingspsykologi og psykiatri, pedagogikk, kriminologi, sosiologi) og en lang rekke politikkområder (barne- og familiepolitikk, forebygging mot kriminalitet, skole, barnehage). Det vil selvfølgelig ta mange år å få oversikt over implikasjonene av denne forskningen og å finne ut av hvordan den nye kunnskapen kan få anvendelse og kunne implementeres. Men partier og politikere som ønsker å være først ute med nye ideer, bør studere emnet grundig.

Forskningen har betydning for debatten om arv og miljø, senest diskutert i Harald Eias serie Hjernevask. Den vil også få betydning for vårt menneskesyn. Problemer man tidligere har forholdt seg til med moral og politikk, kan nå møtes med forståelse og søkelys på underliggende problematikk, en forandring - liksom man i middelalderen trodde sykdommer som epilepsi skyldes besettelse, og vi i dag skjønner at moral, tvang, religion og djevelutdrivelse ikke er løsningen.
Hvis du har problemer med å lese teksten i videoen, (se HD-versjonen på YouTube – Bomb in the Brain! – The Aftermath of Child Abuse. Her er lenke til spillista på YouTube: Spilliste for Bomb in the Brain!)

Relevant bakgrunnstoff: Se også Stefan Molyneux‘s intervjuserie med fremtredende tenkere innenfor psykologien – Dr Richard Schwartz, Dr Alison Gopnik, Dr Nathaniel Branden, Dr Greg Siegle, Dr Gabor Mate, Dr Vincent Felliti, Dr Gabriel Dichter and Dr Stuart Shankar: Mer info og dokumentasjon på ACE, skadet barndom, «The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health: Turning gold into lead» (PDF) av Dr. Vincent J. Felitti.

ACE-studien viser at noe over halvparten av den middelklassebefolkning (medlemmer som hadde helseforsikring gjennom Kaiser) hadde en ACE => 1. Hver fjerde deltaker i studien hadde en ACE = > 2. Og 1 av 16 hadde vært eksponert for ACE => 4. For befolkningen i lavere sosio-økonomiske lag kan vi nok trygt slutte oss til Stephan Molyneux, at det står langt verre til med. Så ha dette i mente når du leser disse tallene:

  • KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom): En person med ACE-skår på 4 har 260 % større sjanse for å få KOLS enn en person med ACE = 0.
  • Gutt med ACE = 6, har 4600 % økt sjanse for senere å bli en sprøytemisbruker.
  • Gutter og jenter med ACE >= 4, har 460 % økt sansynlighet for å lide av depresjon
  • Gutter og jenter med ACE = 4, har 1 220 % økt sansynlighet for selvmordsforsøk.
  • Går man opp i ACE-skår over 4 øker forekomsten av forsøkte selvmord fra 30 til 51 ganger (med 3000 – 5100%)!
  • Mellom 2/3-deler og 80% av alle forsøkte selvmord kan tilskrives ACE.
  • ACE = 4 gir 240 % økt forekomst av hepatitt.
  • ACE = 4 gir 250 % økt forekomst av seksuelt overførbare sykdommer (les: ACE -> promiskuitet)


Podcasts fra Stefan Molyneux’s «Freedomain Radio». Se særlig under «Relationships» for podcasts om dette tema. Eller bedre, gå til Stefan Molyneux egen nettside Freedomain Radio – Podcasts. Velg der Podcasts Volume 5.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.10 | 17:55

Hei, kan du ikke skrive litt om Væren. Min mann er vær og jeg er trenger å forstå ham bedre! :) http://åndelighet.no

...
09.08 | 21:23

Det blir nok ikke kurs før i 2018. Klem til deg 😍

...
05.08 | 22:52

Hei hr du kurs nå ?

...
16.01 | 12:34

Mange med ADD eller ADHD er svært intelligente, men ofte meget urolige. Pusten kan være til god hjelp.
Mvh Inger Lise Eide

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE