Fornøyde klienter

Klienters erfaring med grunnopplæringen i pusteintegrering

Her viser Inger Lise hvordan "sirkelskjemaet" skal forstås og brukes av klientene i hverdagen

Nedenfor følger et utvalg uttalelser fra perioden 2000 og frem til nå (bl.a. tatt fra boken "Pust når det gjelder!")


Kvinne 45 år, Anne-Lise – Kongsvinger

Tenk om folk visste hva som skjuler seg i pusten, da ville vi ha fred på jord. Det skulle vært pensum i skolene. Sånn sett er jeg priviligert som har en mulighet til å lære elevene om "Den gode pust." Det gjør jeg også. Jeg puster med ungene for å få ro i timene. Det nytter!

Høsten 2005 deltok jeg på 2 pusteintegreringskurs. Der lærte jeg i teori og praksis hva riktig bruk av åndedrettet har å si for den fysiske og psykiske helse. Jeg hadde også sesjoner med Inger Lise i etterkant av kurset, hvor jeg pustet meg gjennom smerte med årsak i hendelser tidlig i livet (førintellektuelle hendelser). En sterk og virkningsfull opplevelse. Bakgrunnen for at jeg ville lære å puste "riktig", er mine helseproblemer som knytter seg til åndedrettet; astma-allergi og "prestesyke" (mister stemmen). Dessuten har jeg vært sykmeldt i perioder for utbrenthet. I jobben  som lærer i grunnskolen, er stress og uro en stor del av hverdagen. Jeg er sikker på at dette stresset er noe av årsaken til problemene, noe legen min bekrefter.

I de månedene som er gått siden kurset, har jeg praktisert pusteøvelsene daglig. Jeg puster mer bevisst i de livssituasjonene som krever konsentrasjon og fokus. Særlig vil jeg nevne undervisningstimene, hvor jeg nå puster meg rolig, der jeg tidligere pleide å "låse" kroppen. På denne måten unngår jeg de voldsomme astmautbruddene,  eller at stemmen forsvinner. Kunnskapen om åndedrettet, og mine daglige 20 frie pust, 3 ganger om dagen, er blitt mitt beste middel til å få slutt på stresset. På denne måten er jeg nå i stand til å "hente meg inn igjen",  ha en bedre livskvalitet både på jobben og i fritida. Det handler rett og slett om å begynne å leve igjen.

Kvinne 58 år, Marit – Asker

Det er nå 2 år siden jeg begynte med pusteintegrering.  Jeg visste ikke hva jeg gikk til, og skepsisen har i perioder vært stor, men det er utrolig hva jeg har opplevd gjennom pustesesjonene:

 • Jeg har grepet tak i sorgen over min mor
 • Jeg har fått forklaringer på hvorfor jeg reagerer som jeg gjør i forskjellige situasjoner
 • Jeg har lært å gjenkjenne situasjonene og akseptere at jeg reagerer slik
 • Jeg har lært at jeg skal erkjenne og tilgi ting som har skjedd
 • (ikke like lett, men jeg jobber med det)
 • Jeg er i en prosess hvor jeg skal bli flinkere til å si hva jeg mener og føler, her er framskrittene små, men prosessen er i gang.
 • Jeg bruker pusten bevisst i stressede situasjoner.
 • Jeg har skjønt hvor viktig det er å bruke pusten som et verktøy for at jeg skal kunne mestre livet og få det enda bedre.

Kvinne 45 år, Else Berit ”Pia” – Oslo

Jeg hørte første gang om pusteintegrering i 1998 og lærte meg metoden ved å gjennomføre 10 pustesesjoner.  Siden har jeg brukt det som et verktøy, både gjennom gleder og sorger. Pusteintegrering har først og fremst lært meg å gjenkjenne og observere egne følelser og reaksjoner. Derigjennom er jeg blitt mye bedre i stand til å velge når og hvordan jeg skal handle/reagere, spesielt i vanskelige situasjoner. Kort sagt har jeg tatt tilbake kontrollspakene i eget liv, og gjør nå en lang rekke gode valg i hverdagen, som igjen får meget positive resultater.

Jeg kan trygt si at pusteintegrering har forandret min verden både på det indre og ytre plan!

Kvinne 41 år, Vanja – Bergen

Jeg kom første gang i kontakt med pusteintegrering (PI) på Ullevål Sykehus der jeg delte rom med Inger Lise våren 1998, hun lærte meg den gang den daglige øvelsen ”20 frie åndedrag”.

 • Jeg er kroniker og sliter til tider med mye smerte. Etter å ha gjennomført hele grunnopplæringen i 2000 har jeg brukt PI som støttespiller for å kontrollere smerter
 • Jeg bruker PI aktivt som smertekontrollør også når jeg er hos tannlegen;
  jeg har ikke brukt bedøvelse siden 2000.
 • Skrur jeg kroppen opp i for høyt tempo (noe jeg har for vane å gjøre i mitt yrke som daglig leder), bruker jeg PI for å komme tilbake til normal balanse.
 • Ved hjelp av PI unngår jeg stressmage og oppblomstring av min kroniske sykdom.
 • Jeg har hatt stor glede av å bruke PI som ett ledd i psykoterapi, det hjelper meg til å se situasjoner og hendelser klarere, og på den måten blir de lettere å jobbe med.
 • Skal jeg opptre i store forsamlinger med foredrag eller liknende bruker jeg PI for å kontrollere nervøsitet, finne roen og utstråle sikkerhet på podiet.

Mann 50 år, Helge Roar – Oslo

Takket være at jeg tok de 10 pustesesjonene i PI grunnopplæringen, har veldig mye forandret seg i mitt liv. Jeg våget blant annet å forlate et utfordrende og vanskelig ekteskap. Jeg tør i dag å kjenne på mine følelser. Ser også hvor mange snubletråder frykten har skapt i forskjellige situasjoner. Jeg som "ikke var redd", våger i dag å ta mine følelser på alvor. Når jeg kjenner meg stresset, trekker jeg pusten bevisst noen ganger, og jeg bruker også pusten bevisst når jeg føler meg provosert.

Når jeg ser tilbake på min barndom, forstår jeg at det har dannet seg et mønster gjennom det jeg har opplevd som barn, og jeg kan også nå forstå mitt sinne som jeg hadde til min far. Dette klarer jeg å mestre mye bedre enn før. Min mor, som bestandig var så "snill", har også vært med på å forme meg, og jeg har i dag fått større innsikt i det å kunne si min mening og være tydeligere (enn mor). Dette gjelder spesielt i forhold til barna mine, til min ekskone, og min forlovede. Jeg vet at det ligger mange utfordringer i fremtiden, men ved hjelp av pusten og den innsikten jeg har fått, gjør dette at jeg har tillit til at det vil bli lettere og lettere for meg. Skulle ønske at alle kunne erfare hvor fint verktøy pusten er, og hva pusteintegrering kan gjøre for dem.  

 Mann 45 år, Magne – Bærum

Jeg har hatt utallige gode erfaringer med å bruke pusten i stressede situasjoner. Pusteintegrering fungerer kjempebra i hverdagen, forutsatt at du husker det!

Kvinne 38 år, Trine – Sellbakk

Jeg har nå vært gjennom 10 pustesesjoner (grunnopplæring) med Inger Lise og sitter tilbake med mange positive erfaringer. Jeg er fysioterapeut, akupunktør, Qigonginstruktør og NLP-terapeut/coach, og har gjennom dette også jobbet mye med meg selv. Likevel følte jeg etter hvert at jeg stoppet opp i min utvikling. Mannen min har hatt mye positiv erfaring i å jobbe med pust og mente at jeg kunne ta kontakt med Inger Lise. Da jeg fikk kontakt med henne opplevde jeg med en gang den gode kontakten mellom oss. Allerede etter 1. pustesesjon skjedde positive ting. Spenninger/trykk i brystregionen, som jeg hadde hatt over lengre tid, ble mye mindre.

Jeg opplever pusteintegrering som en kraftfull og effektiv selvhjelpsmetode. Jeg har ved hjelp av metoden fått ordnet opp i en del problemer som ligger i fortiden. Jeg forstår bedre grunnen til hvordan jeg reagerer følelsesmessig i ulike situasjoner. Jeg har lært meg til å observere bedre hva som skjer. Gjennom metoden har jeg lært meg til å akseptere situasjonen som den er akkurat nå, og akseptere meg som den personen jeg er nå. Jeg opplever at jeg lettere sier i fra om hva jeg mener. Jeg står bedre opp for meg selv, og det kjennes veldig bra. Jeg har lettere for å konsentrere meg og fokusere på det jeg holder på med. Jeg føler meg roligere, mer harmonisk og balansert.

Pusteintegrering fungerer utmerket for meg. Det passer også veldig godt sammen med de andre områdene jeg jobber med. Jeg har absolutt fått et verktøy som jeg kan lære ut til klientene mine. Pusteintegrering anbefales varmt!

Kvinne 38 år, Toyni – Oslo

Jeg begynte "å puste" for 2 år siden... Det hele begynte med at jeg ble utsatt for en ulykke. Jeg var sengeliggende i en lang periode, og innså etter hvert at ansvaret lå hos meg. Det var jeg som måtte gjøre noe. Jeg kunne ikke forvente noen "quick fix" fra vår vestlige skolemedisin. Jeg fikk tips om å jobbe med pusten. Jeg visste overhodet ikke hva det innebar, men meldte meg på mitt første pustekurs. Jeg ble ... vet ikke helt hva jeg ble, eller hvordan jeg skal beskrive det. Jeg fikk i hvert fall mine første møter med meg selv, på en helt annen måte enn jeg noen gang hadde møtt meg selv før.

Nå i etterkant vil jeg kalle det mine første" åndelige/spirituelle " opplevelser.

Har siden dette jobbet mye pusten. Det gir meg masse påfyll og frigir masse spenninger. Og stadig minnes jeg om nye områder der pusten er helt sentralt.

Jeg er i dag veldig takknemlig for at jeg har lært så mye om pust! Jeg bruker i dag pusten min som et aktivt verktøy i hverdagen!

Mann 48 år, Lasse - Jevnaker

Jeg har en jobb som krever mye av meg. Over tid har det vært mye stress, og det har medført at pusten ble glemt. Jeg har hatt mye uro innvendig, og det igjen skapte "rare" tankemønstre. Jeg utviklet også angst. Jeg bestemte meg en dag, at nå må noe gjøres og kontaktet Inger Lise Eide og la frem mine problemer. Detresulterte i at jeg startet pusteintegrering. Det har jeg ikke angret på; det har hjulpet masse i hverdagen - jeg er roligere, har fått bedre humør. Mestrer situasjoner som oppstår helt annerledes nå enn for bare noen måneder siden. Jeg var aggressiv og hadde ikke lunte, så sinne dukket fort frem. Det er så å si fraværende nå; jeg hrer også fra mine omgivelser at de merker str forskjell påmitt humør og hvordan jeg er i hverdagen.

Jeg liker heller ikke å fly, men pga pusten og Inger Lise var jeg ute og fløy bare for litt siden, brukte pusten som verktøy, så flyturen begge veier gikk så å si knirkefritt.

Jeg gjør pusteøvelsene daglig, akkurat som jeg har lært, og jeg kommer til å gjøre det ut livet. Det er et fantastisk verktøy, og jeg takker Inger Lise masse for det hun har lært meg.

Kvinne 58 år, Inga - Jaren

Inga har valgt å bruke poesi i sin tilbakemelding:  

Pust – pust – pust
Skap i halsen et imaginært hull
Dette er ikke tull.

Pust – pust – pust
Kanskje hullet/røret har kanter belagt med ”rust”
Se på, kjenn på, gamle rustne tanker.

Pust – pust – pust
Ja, la pusten pusse vekk all ”rust”
så pustekanalen kan stråle i all sin prakt.

Pust – pust – pust
Kanskje halsen er selve sjelens skjede
når sjelsenergien er invitert inn i en sliten, utmatta kropp.

Pust – pust – pust
Livet har vært en laaaaaaang anstrengelse,
og er pustekanalen trang, det nytter ikke med tvang.

Pust – pust – pust
Ja, pust som perler på en snor inn-ut-inn-ut.
Pusten ”vet alt”, jeg vet litt... Sammen kan vi bli ”dynamitt”-

Pust – pust – pust
Rense ”pustehullet”, betrakt gammelt rustent tankegods.
Se, det var jo en super rosegjødsel.

Pust – pust – pust
La den indre rose få all ”kompost”.
Se at den stråler omkapp med solen.

Bevisst pust, den klareste ”årsaksterapi”.
Nå kan jeg endelig bli fri.
Pust – pust – pust  

Pust, blått - maleri av Inga Lome

Nedenfor ser du det samme diktet som Inga har lagt inn i ett av maleriene sine, gå til hennes nettside for en nærmere kikk: www.inga-lome.no

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.10 | 17:55

Hei, kan du ikke skrive litt om Væren. Min mann er vær og jeg er trenger å forstå ham bedre! :) http://åndelighet.no

...
09.08 | 21:23

Det blir nok ikke kurs før i 2018. Klem til deg 😍

...
05.08 | 22:52

Hei hr du kurs nå ?

...
16.01 | 12:34

Mange med ADD eller ADHD er svært intelligente, men ofte meget urolige. Pusten kan være til god hjelp.
Mvh Inger Lise Eide

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE